'Irak heeft de VN ernstig misleid'

NEW YORK, 12 OKT. Irak heeft veel zwaardere massa-vernietigingswapens ontwikkeld dan tot dusverre werd aangenomen en de inspecteurs van de Verenigde Naties, die dit arsenaal moeten ontmantelen, ernstig misleid.

Dat staat in een rapport van Rolf Ekeus, hoofd van de Speciale VN-Commissie voor de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens, voor de Veiligheidsraad van de VN. De Veiligheidsraad bespreekt het rapport morgen. Het heeft geen directe consequenties; versoepeling van de handelssancties tegen Irak komt pas ter sprake als Ekeus het land vrij verklaart van massa-vernietigingswapens. De Verenigde Staten, die zich hoe dan ook verzetten tegen versoepeling van de sancties zolang het regime van Saddam Hussein in Bagdad aan de macht is, onderstreepten onmiddellijk hun gelijk: “Wij hebben weerstand geboden (tegen versoepeling) en dat is verstandig gebleken”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse VN-missie. Irak daarentegen heeft Ekeus als “leugenaar” gebrandmerkt.

Delen van het rapport werden al bekend in augustus, toen een Iraakse leider, een schoonzoon van president Saddam Hussein die rechtstreeks was betrokken bij het Iraakse bewapeningsprogramma, naar Jordanië overliep en Bagdad vervolgens grote hoeveelheden informatie vrijgaf, met name over zijn biologische wapens. Irak stelt dat het nu geen verboden wapens meer in zijn bezit heeft. De inspecteurs zijn bezig dat te verifiëren, onder andere op basis van de 680.000 bladzijden informatie die deze zomer door Bagdad werd verschaft.

Volgens het rapport heeft Irak de Commissie misleid ten aanzien van de produktie van Scud-raketmotoren voor de Golfoorlog van 1991, van zijn grote biologische-wapenprogramma, zijn proeven met chemische-wapenkoppen en het werk aan een nucleair wapen, tot na de invasie van Koeweit in 1990. Het rapport weidt met name in detail uit over Iraks ambitieuze inspanningen om biologische wapens te produceren. Irak heeft zijn wapens op dieren uitgetest: sommige diplomaten bij de VN willen dat Ekeus een video toont die hij heeft verkregen, met “verschrikkelijke” beelden van proeven op een hond. (Reuter, AP, AFP)