Industrieel afval als vulmiddel voor zoutmijn

ROTTERDAM, 12 OKT. Een Nederlands bedrijf, Floreal b.v., heeft een methode ontwikkeld waarmee verzakkingen van een oude kalizoutmijn in de Duitse deelstaat Thüringen kunnen worden tegengegaan. Daarmee wordt een oplossing aangedragen voor het afvalprobleem van Nederlandse en Duitse bedrijven.

Floreal, ontwikkelaar van projecten op het gebied van het milieu, verwerkt industriële afvalstoffen tot een vulmiddel dat kan worden gestort in de vele kamers en schachten van de kalizoutmijn in Sondershausen. In deze stad met 80.000 inwoners bestaat het gevaar dat door verzakkingen in de diepe ondergrond het rioleringsstelsel ontwricht raakt. Verzakkingen van enkele meters zijn op termijn niet ondenkbaar. Er lopen al juridische procedures over schade aan gebouwen in de stad.

Floreal in Nieuwegein maakt deel uit van Floreal Environment Europe, een van de participanten die van de Treuhand in Berlijn de oude kalizoutmijn in Sondershausen overnamen in het kader van de privatisering van voormalig bezit van de vroegere DDR. Voor deze overname is samen met vier Duitse partners een gezamenlijke vennootschap opgericht, Glückauf Sonderhausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (GSES). Elk van deze partners heeft een belang van 20 procent in GSES.

Bij Sonderhausen wordt een opwerkingsfabriek gebouwd met een geplande jaarcapaciteit van circa 180.000 ton afval, waarmee veruit het grootste deel van de totale investering van 35 miljoen D-mark is gemoeid. Met deze capaciteit zal het opvullen van Glückauf Sondershausen ten minste 25 jaar in beslag nemen. Volgens J.F. van Engers, directeur van Floreal Environment Europe, is de onmiddellijke capaciteit van de mijn circa 5 miljoen kubieke meter, en in het totale stelsel van schachten en kamers is ruimte voor 15 miljoen kubieke meter. Van Engers tekent hierbij aan dat met het verstrijken van de tijd niet al die ruimte beschikbaar zal zijn voor opslag. Tussentijdse verzakkingen kunnen bepaalde ruimten ontoegankelijk maken.

De industriële afvalstoffen betreffen zouthoudende stoffen en slakken die het residu zijn van metallurgische processen. Daarin zitten vaak zware metalen als zink, lood en cadmium. Volgens Van Engers biedt de hygroscopische werking van de zoutmijn de mogelijkheid van een totaal droge opslag. Van Engers: “Bij het aanleggen van mijnen bestaat de verplichting tot opvulling, maar in de praktijk wordt die verplichting vaak niet nageleefd.”

Het ministerie van milieuzaken van Thüringen waarborgt de permanente controle op aanname en verwerking van de afvalstoffen. Samen met het Duitse bedrijf Thyssen worden industriële afvalstoffen ingezameld in Duitsland. Uit Denemarken zullen grote hoeveelheden rookgasgisp worden aangevoerd. Van Engers is nog in gesprek met Afvalverwerking Rijnmond (AVR), dat in Nederland zorg draagt voor de verwerking en/of opslag van industriële afvalstoffen.