Ierse kerk: wangedrag priester moet gemeld

LONDEN, 12 OKT. Na een conclaaf van drie dagen hebben de Ierse katholieke bisschoppen gisteren beloofd dat ze alle serieuze beschuldigingen over seksueel kindermisbruik door priesters voortaan aan de politie zullen rapporteren.

Met die maatregel proberen ze het vertrouwen in de Roomse kerk te herstellen dat de laatste jaren zwaar is geschaad door een reeks van onthullingen over religieuzen die zich aan kinderen vergrepen.

Sinds 1992 hebben in Ierland al zo'n tachtig priesters zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor ongewenste intimiteiten, van handtastelijkheden tot verkrachting. In een aantal gevallen kwam het nooit tot een uitspraak omdat het slachtoffer met een schadevergoeding werd afgekocht.

De stroom van schandalen heeft de Ierse katholieke kerk in een morele crisis gestort. Drieënnegentig procent van de Ieren noemt zich nog altijd katholiek maar steeds meer gelovigen trekken de geestelijke leiding van de kerk in twijfel. Ze ervaren een schrijnende schijnheiligheid.

Terwijl priesters zich op grote schaal overgeven aan perversiteiten, preken bisschoppen een streng seksueel conservatisme. Ze verzetten zich tegen voorbehoedsmiddelen en abortus, en zijn sterk gekant tegen legalisering van echtscheiding, een hoogst omstreden thema waarover de bevolking zich eind november in een referendum moet uitspreken.

In een poging om het morele gezag te herstellen heeft de kerk vijftien maanden geleden een commissie van leken en religieuzen ingesteld die richtlijnen moet opstellen voor de behandeling van pedofiele priesters.

Vooruitlopend op een publikatie van de bevindingen, hebben de bisschoppen alvast de belangrijkste aanbeveling overgenomen: verdachte priesters hoeven niet meer te rekenen op bescherming van de kerk. Daarmee reageren ze op het verwijt dat de kerk het misbruik van kinderen jarenlang heeft toegedekt, en dat de reputatie van de kerk kennelijk belangrijker was dan het welzijn van de slachtoffers.

In één geval kon een priester 24 jaar lang doorgaan met zich te vergrijpen aan jeugdige gelovigen, omdat hij elke keer naar een andere parochie werd overgeplaatst als hij werd betrapt. Hij is inmiddels in Noord-Ierland veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

In een verklaring zei kardinaal Cahal Daly, de katholieke kerkleider van Ierland, “diep beschaamd te zijn omdat sommige priesters zich aan kindermisbruik hebben schuldig gemaakt, enkelen op grote schaal. Dat is een ontstellende schending van het heilige vertrouwen. (..) In de naam van de Kerk betuigen wij aan alle slachtoffers en hun familie en vrienden onze meest nederige verontschuldigen voor het leed dat hen is aangedaan.”

    • Dick Wittenberg