Foto

Foto: Een bouwvakarbeider werkt aan het wegdek bij de ingang van de nieuwe Piet Heyntunnel in Amsterdam, ten oosten van het Centraal Station. Volgend jaar moet de tunnel, die loopt van het oostelijk havengebied, onder het Amsterdam-Rijnkanaal door naar de Ringweg o de hoofdstad, gereed zijn. De totale kosten bedragen 284 miljoen gulden. (Foto Dijkstra)