Familie (2)

Op zichzelf is het goed dat CDA-fractieleider Heerma bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer het welzijn van het gezin op de politieke agenda heeft gezet en een lans gebroken heeft voor een hierop gericht overheidsbeleid. Dit neemt echter niet weg dat het CDA, als regeringspartij, mede debet is geweest aan ontwikkelingen in de samenleving die een goed opvoedingsklimaat schade hebben berokkend.

Zo draagt deze partij in hoge mate verantwoordelijkheid voor het totaal uit de hand gelopen gedoogbeleid met betrekking tot softdrugs. Dit kon zich vrijelijk onder minister Hirsch Ballin (CDA) met volle rugdekking van premier Lubbers (CDA) ontwikkelen. Vandaag zijn wij getuige van de overlast en verloedering waartoe dit heeft geleid.

Voorts is het CDA - in persoon van oud-minister Deetman - in de eerste linie verantwoordelijk voor het totstandkomen van de 'mammoet' scholengemeenschappen via het opleggen van fusies. Ook het CDA wilde fors bezuinigen op de kinderbijslag, zij het niet zoveel als paars. Enige bescheidenheid past deze partij dus wel.

    • Mr. G.L.O. Baron van Boetzelaer
    • Voorz. Katholiek Politieke Partij