Elf miljoen nieuwe banen tot het jaar 2000; Brussel rekent op sterke daling van werkloosheid

STRAATSBURG, 12 OKT. De werkloosheid in de Europese Unie kan tegen het jaar 2000 zijn teruggebracht tot 7,5 procent van de beroepsbevolking tegen 10,6 procent nu. Dat verwacht Europees commissaris Padraig Flynn (sociale zaken).

De Ierse commissaris verwacht dat als de economische groei tussen de 3 en 3,5 procent blijft staan en de investeringen nog verder worden opgevoerd, er in de komende jaren elf miljoen nieuwe banen bij kunnen komen. Flynn kwam gisteren met zijn optimistische kijk aan de hand van een rapport over stimulering van de werkgelegenheid binnen Europa.

Het rapport is bestemd voor de Europese topconferentie van regeringsleiders, die in december in Madrid wordt gehouden. Volgens Flynn en commissaris Yves-Thibault de Silguy (economie en financiën) zijn de groeiverwachtingen voor de EU “rooskleurig”. De buitenlandse vraag blijft krachtig en de winstmarge van de bedrijven bevindt zich op het topniveau uit de jaren zestig. “Dat betekent dat de fundamenten voor groei en nieuwe banen beter zijn dan de laatste twintig, dertig jaar”, staat in het rapport.

De Silguy verwacht dat de economische groei in de loop van dit jaar iets zal afvlakken, maar volgend jaar weer rond de 3 procent zal liggen. Om het optimisme van de Europese Commissie bewaarheid te krijgen, dient de investeringsquote echter te worden opgevoerd van 19 procent tot 23 procent. Volgens Flynn kan het werkgelegenheidsplaatje van de EU er nog beter op worden als de lidstaten de aanbevelingen van het witboek over groei, concurrentie en werkgelegenheid van voormalig Commissie-voorzitter Jacques Delors opvolgen. Als de structurele hervormingen die daarin worden gepropageerd worden uitgevoerd, zou het werkloosheidspercentage rond de eeuwwisseling zelfs kunnen dalen tot 5 procent, stelt Flynn. De Commissie constateert dat de lidstaten zijn begonnen met de noodzakelijke hervormingen van het stelsel van sociale zekerheid en het pensioensysteem.

Volgens de Commissie zijn er wel externe factoren die het optimistische groeiscenario kunnen doorkruisen, zoals een verdere verzwakking van de dollar tegenover de belangrijkste EU-munten, dan wel aanhoudende onrust binnen het Europees Monetair Stelsel (EMS). De werkgelegenheidsvooruitzichten kunnen ook grote schade oplopen als de lidstaten zich niet houden aan de criteria voor toetreding tot de Europese Monetaire Unie (EMU), voor wat betreft de omvang van de staatsschuld, het begrotingstekort en de inflatie. Lidstaten moeten ook hun uiterste best doen om de arbeidskosten te verlagen, voor zover deze geen betrekking hebben op het loon zelf. Dat wil zeggen dat de sociale premies en loonbelasting verlaagd of in elk geval beteugeld moeten worden.

Economische deskundigen bij banken betwijfelen of de EU zelfs bij gunstige omstandigheden erin zal slagen om het geschetste scenario te laten uitkomen.

Eurostat maakte gisteren bekend dat de werkloosheid in de maand augustus 10,6 procent bedroeg. Dat was evenveel als in juli, maar lager dan in dezelfde maand vorig jaar (11,1 procent). Volgens Eurostat daalt de werkloosheid in de EU al sinds het voorjaar van 1994 gestaag. (ANP, AP)