Clinton roept Congres op tot meer hulp IDA

WASHINGTON, 12 OKT. President Clinton heeft gisteren met een verwijzing naar “de grote” Republikeinse president Eisenhower het Congres opgeroepen meer geld ter beschikking te stellen voor zachte leningen van de Wereldbank aan de armste landen.

Clinton deed zijn oproep in een redevoering voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Hij noemde de International Development Association (IDA) als verstrekker van de zachte leningen “een essentieel instrument” voor naties om aan armoede te ontsnappen. De Amerikaanse president herinnerde eraan dat destijds Eisenhower het idee voor de IDA had geopperd. “Decennia lang hebben zowel Democraten als Republikeinen de gevoelens van president Eisenhower gedeeld.” Dit jaar staat voor zes miljard dollar aan IDA-leningen op het programma. De Amerikaanse regering had hiervan 1,25 miljard dollar toegezegd, maar het Congres wil hiervan slechts ongeveer de helft toewijzen.

Volgens Clinton vertegenwoordigt de IDA “onze fundamentele waarden”. Hij wees tegelijkertijd op het economisch belang voor de VS van de IDA. Clinton, die de aanwezigen aansprak als “mijn medeburgers op deze gedeelde planeet”, wees erop dat geen enkel land in deze tijd een ander nog de rug kan toekeren. Hij hekelde de stemmen van isolationisme die in de Verenigde Staten opkomen.

De Amerikaanse president, die de jaarvergadering ruim een half uur toesprak, kreeg voor zijn opmerkingen over de IDA applaus van de aanwezigen.