Brussel wil informatie over toestand Mururoa

BRUSSEL, 12 OKT. De Europese Commissie gaat bij de regering in Parijs aandringen op meer informatie over de gevolgen van de Franse kernproeven in de Stille Oceaan voor milieu en gezondheid.

Later deze maand, op 23 oktober, zal de Commissie zich tijdens een speciale vergadering beraden over het antwoord van de Franse regering en wordt besloten of juridische stappen mogelijk en wenselijk zijn.

Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie heeft dat gisteren in Straatsburg gezegd tegenover het Europese parlement. Hij zei dat hij namens de Commissie een brief zal sturen waarin de Franse regering wordt opgeroepen “zo spoedig mogelijk” aanvullende gegevens te verstrekken over de gevolgen van de kernproeven. De mededeling van de Commissie komt nadat een uitgestuurde commissie van Europese deskundigen afgelopen maand niet alle meet-installaties op Mururoa mocht bezoeken, die het effect van de proefnemingen op het milieu registreren. Daardoor is het onmogelijk om een volledig beeld te krijgen van de genomen veiligheidsmaatregelen, aldus de bevindingen van de experts. Santer zei gisteren overigens dat uit de gegevens die wel beschikbaar zijn gekomen, blijkt dat de controlemaatregelen die Frankrijk heeft getroffen “bevredigend” zijn. Er zou geen sprake zijn van “onmiddellijk gevaar” voor de bevolking in de regio.

Door bij Parijs aan te dringen op aanvullende informatie, gaat de Europese Commissie een directe, harde confrontatie met de Franse regering uit de weg. De Deense commissaris Ritt Bjerregaard, die het milieubeleid en de nucleaire veiligheid in haar portefeuille heeft, was voorstander van een krachtiger optreden van de Commissie.

Brussel kan juridisch alleen iets tegen de Franse kernproeven ondernemen op basis van het Euratom-verdrag dat zegt dat 'gevaarlijke' proefnemingen moeten worden aangemeld. Tijdens een gesprek met de Franse president Chirac, heeft de Spaanse premier, González, gisteren gezegd dat hij “respect” heeft voor het besluit om kernproeven te houden en zich niet wil laten “meeslepen in het psychologische klimaat” tegen Frankrijk. Een Frans dagblad heeft gisteren een foto gepubliceerd van een breuk in het koraal van het atol Mururoa in de Stille Oceaan, locatie van de huidige reeks Franse kernproeven. De foto in Ouest-France zou in de jaren tachtig door een duiker zijn genomen. Vorige week ontkende minister van buitenlandse zaken Hervé de Charette ten overstaan van het Franse parlement dat er breuken op het atol waren geconstateerd.