Bonn bereid 5000 soldaten naar Bosnië te sturen

BRUSSEL, 12 OKT. Duitsland heeft vijfduizend man aangeboden voor de 'implementatiemacht' die na de ondertekening van een vredesakkoord in Bosnië moet toezien op de naleving ervan. Gisteren stelden de NAVO-ambassadeurs in Brussel een 'operationeel concept' op voor de legering van die troepenmacht in Bosnië.

Het Duitse kabinet besloot gisteren informeel vijfduizend man transport-, telecommunicatie-, sanitaire, genie- en marinetroepen ter beschikking te stellen van de internationale strijdmacht. Grondtroepen zal Duitsland niet leveren, zo meldden bronnen in Bonn.

De nieuwe implementatiemacht, die na de ondertekening van een vredesakkoord de VN-troepen moeten vervangen, zal naar schatting 60.000 man omvatten. In Brussel gaat men ervan uit dat de Verenigde Staten 20.000 man leveren, Groot-Brittannië 15.000 man en Frankrijk 12.500 man. Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije hebben eveneens troepen aangeboden en verder worden aanbiedingen uit islamitische landen verwacht. Rusland levert eveneens troepen, maar onduidelijk is nog hoeveel, net zoals onduidelijk is onder wiens bevel ze zullen opereren.

Gisteren losten Frankrijk en de VS tijdens de bijeenkomst van de NAVO-ambassadeurs een conflict over de Russische rol op. Frankrijk had geëist dat Rusland vanaf het begin bij de voorbereiding en planning moet worden betrokken. De VS wilden Moskou daar pas in een later stadium bij betrekken. Frankrijk kreeg gisteren zijn zin. “Rusland zal in de naaste toekomst worden uitgenodigd bij de Atlantische Raad om te praten over de planning”, zo meldde een woordvoerder van de NAVO.

Het 'operationeel concept' waarover de NAVO-ambassadeurs het gisteren eens werden voorziet in vijf fasen: de overbrenging van voorraden en communicatiesystemen, het sturen van een voorhoede die binnen 96 uur na het begin van de operatie in Bosnië strategische punten gaat bezetten, het overbrengen van de hoofdmacht, de inzet van een kleinere strijdmacht na één jaar en uiteindelijk de terugtrekking van de implementatiemacht. (Reuter)