AbvaKabo stelt lagere looneis dan vakcentrale

ROTTERDAM, 12 OKTOBER. De AbvaKabo, de FNV-bond voor de collectieve sector, beperkt zijn looneisen voor volgend jaar tot 1,75 procent. Dat is aanmerkelijk lager dan de drie procent die de vakcentrale als maximum heeft gesteld.

De AbvaKabo kiest bewust voor een lagere loonsverhoging, omdat de bond het accent wil leggen op een verkorting van de werkweek tot 36 uur. Een looneis van drie procent in combinatie met arbeidsduurverkorting is volgens de bond niet reëel. “Het is een illusie te veronderstellen dat je naast een 36-urige werkweek meer dan 1,75 procent loon kunt eisen”, zegt de coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de AbvaKabo, J. Bensch, in het bondsblad Aaneen. Bensch schat de totale ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden (de “onderhandelingsruimte”) net als de vakcentrale FNV op vier procent.

De AbvaKabo onderhandelt volgend jaar niet over nieuwe cao's voor ambtenaren. De contracten in de zorgsectoren, zoals het ziekenhuiswezen en de bejaardenoorden, moeten echter vrijwel allemaal worden vernieuwd. In die sectoren wordt bij uitstek onregelmatig gewerkt. In het verleden hebben gematigde eisen van AbvaKabo in de zorgsector geleid tot protesten onder het personeel en de oprichting van de categorale vakbond NU'91.

Om de werkgevers voldoende tijd te geven nieuwe werknemers, die de vrijvallende uren moeten opvullen, te werven en op te leiden, dient de adv gefaseerd te worden ingevoerd, aldus Bensch. Hij vreest dat de werkdruk nog verder omhoog gaat als dat niet gebeurt. De vakbondsbestuurder waarschuwt de werkgevers in Aaneen niet te morrelen aan de toeslagen voor onregelmatig werk. “De werkgever wil niet meer extra betalen voor werk op de huidige inconveniënte uren”, zegt hij. “Daar gaan wij dus niet in mee.” Juist in de zorgsectoren klagen de werknemers al lang over een te hoge werkdruk.