VS mogelijk buitenspel bij besteding hulp

WASHINGTON, 11 OKT. Verscheidene donorlanden overwegen de Verenigde Staten uit te sluiten van aanbestedingsprocedures bij de besteding van hulpgelden voor de armste landen, indien de Amerikaanse regering haar verplichtingen niet nakomt.

Wereldbank-president James Wolfensohn zei gisteren tijdens een persconferentie uit informele reacties van andere landen deze conclusie te hebben getrokken. De andere donorlanden drongen gisteren tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) erop aan dat iedereen aan zijn verplichtingen voldoet.

De Amerikaanse regering is door de weigerachtige houding van het Congres niet in staat een achterstallig bedrag van 1,25 miljard dollar te betalen aan de International Development Association (IDA), het onderdeel van de Wereldbank dat zeer zachte leningen aan de armste landen verstrekt.

De Wereldbank verstrekt jaarlijks zo'n zes miljard dollar aan IDA-leningen, die een kwart uitmaken van de totale kredietverstrekking van de bank. Alleen IDA-geld moet van donoren komen. De rest van haar fondsen kan de Wereldbank door haar hoge kredietwaardigheid tegen gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt lenen.

Wereldbank-president Wolfensohn zei dat het hem “niet zou verbazen”, indien de andere donorlanden een soortgelijke maatregel tegen de VS zouden nemen als in 1984. Toen stortten de VS, tijdens het presidentschap van Reagan, ook niet volledig de toegezegde bijdrage aan IDA-geld. Op aandrang van Frankrijk werden de VS toen tijdelijk uitgesloten van aanbestedingsprocedures. Een deel van de IDA-hulp pleegt te worden besteed in donorlanden aan bijvoorbeeld goederen en diensten die voor de hulpontvangende landen zijn bestemd. Amerikaanse bedrijven hebben in het verleden altijd aanzienlijk van IDA-gelden kunnen profiteren.

Met zijn uitlatingen lijkt Wolfensohn druk op het Congres te willen uitoefenen. Hij noemde in zijn redevoering voor de jaarvergadering van IMF en Wereldbank het veiligstellen van IDA-hulp zijn eerste prioriteit. IDA-gelden zijn bestemd voor landen waar het inkomen per hoofd onder de 865 dollar per jaar ligt. Hij noemde de IDA-steun de “ruggegraat” voor de internationale armoedebestrijding. Hij waarschuwde voor de gevolgen indien ook andere landen navenant hun bijdrage aan IDA-hulp zouden beperken. “Sommige van de hier aanwezige ministers zullen plannen voor uitbreiding van onderwijs aan meisjes of schoon drinkwater dan moeten opgeven”, aldus Wolfensohn. De Wereldbankpresident zei op de langere duur een bedreiging van de multilaterale financiering van ontwikkelingssamenwerking te zien. Eerder tijdens een persconferentie zei Wolfensohn ook buiten de Verenigde Staten gevaarlijke isolationistische tendenzen te bespeuren.

    • Hans Buddingh'