Voorhoeve wekt wrevel bij officierenvakbond

DEN HAAG, 11 OKT. Minister Voorhoeve (defensie) heeft met zijn voorstel voor een strakkere, centrale leiding van vredesoperaties een “motie van wantrouwen” tegen de bevelhebbers van landmacht, marine en luchtmacht afgegeven.

Voorzitter N. Stuiver van de officieren-vakbond NOV maakte de minister dit verwijt vanmiddag tijdens de jaarvergadering van zijn organisatie. Volgens Stuiver doet Voorhoeve ten onrechte zijn voorstel naar aanleiding van de val van Srebrenica, waarbij marine en luchtmacht helemaal niet waren betrokken.

De Tweede Kamer heeft zich volgens Stuiver “verwerpelijk” gedragen door de wijze waarop zij kritiek heeft geleverd op de gang van zaken na de val van Srebrenica. Dat heeft de krijgsmacht een “vernietigend imago” bezorgd.

De politiek heeft volgens de NOV-voorzitter de val van Srebrenica misbruikt om aan te dringen op meer bevoegdheden voor de chef defensiestaf generaal Van den Breemen. Voorhoeve neemt dit voorstel over. Onduidelijk is evenwel of de bewindsman zover wil gaan als D66 en PvdA. Deze hebben gepleit voor een enkele opperbevelhebber die alle drie krijgsmachtdelen onder zich krijgt. Berichten dat Voorhoeve zou afzien van zo'n concentratie van bevoegdheden noemde een woordvoerder van Defensie vanmorgen “voorbarig”.

Over de grotere bevoegdheden voor Van den Breemen zei Stuiver gisteren: “Dat dit moet worden binnengehaald naar aanleiding van Srebrenica is op z'n minst gesproken een onheuse behandeling van de bevelhebbers. Hiermee spreekt de politieke leiding een motie van wantrouwen uit tegen de drie bevelhebbers, waarvan bij de militair het schaamrood op de kaken komt.” Uit militair oogpunt is er volgens hem geen noodzaak de rol van de chef defensiestaf te versterken. Vredesoperaties worden doorgaans uitgevoerd met een bataljon (ongeveer 750 man) en de bevelhebbers zijn volgens Stuiver heel goed in staat dit soort acties te coördineren.

In een toespraak voor het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag pleitte Voorhoeve gisteren voor een Handvest van de Verenigde Naties dat meer ruimte geeft voor humanitaire interventie met militaire middelen. Hij vindt dat het huidige de internationale gemeenschap te weinig ruimte laat in te grijpen bij massale schending van mensenrechten.