Volker Stevin uit Leto Beheer

Bouwer Volker Stevin gaat zijn belang van 50 procent in afvalververwerker Leto Beheer verkopen aan de Britse Cleanaways Holding, eigenaar van de overige 50 procent. De stap volgt op het mislukken van pogingen van Volker Stevin om het belang in Leto uit te breiden.

Volker Stevin wilde via milieudochter Ecotechniek Chemie, waar vierhonderd mensen werken, uitgebreider gaan samenwerken. Met de Britse aandeelhouder kon geen overeenstemming worden bereikt. Volker Stevin besloot daarop haar belang in Leto Beheer af te stoten.

Ecotechniek Chemie blijft zelfstandig actief op het gebied van inzameling en bewerking van (klein) gevaarlijk afval.