Shell overweegt Brent Spar toch te laten zinken

LONDEN, 11 OKT. Shell sluit niet uit dat uiteindelijk toch gekozen wordt voor het afzinken van het olieopslagplatform Brent Spar als dat 'in termen van milieu en kosten' de beste oplossing is. Maar Shell vraagt bedrijven over de hele wereld alternatieve oplossingen te zoeken. In 1997 denkt Shell een definitief voorstel te kunnen voorleggen aan de Britse regering.

Dat heeft Shell vandaag bekendgemaakt in Londen. Vorige week nog deelde een woordvoerder van Shell in Nederland mee dat niet meer zal worden teruggekomen op het besluit van 20 juni om van dumping af te zien.

Afgelopen zomer voerde Greenpeace een offensief tegen het voornemen van Shell de verouderde Brent Spar af te zinken in de Atlantische Oceaan. Shell zag daarvan op de valreep af toen de emoties over dit plan hoog opliepen, vooral in Duitsland. De Brent Spar ligt nu in de Erfjord in Noorwegen.

Shell zegt de afgelopen maanden honderden ideeën te hebben ontvangen van bedrijven en particulieren voor een oplossing voor de Brent Spar. Het olieconcern wil deze ideeën koppelen aan voorstellen van grote staalconstructiebedrijven en bergingsbedrijven die worden opgeroepen met eigen oplossingen te komen. Shell wil nog op geen enkele oplossing vooruitlopen.

De vergunning de Brent Spar te laten afzinken verloopt in november. Shell zal voor elke nieuwe oplossing opnieuw een vergunning moeten aanvragen bij de Britse regering. Shell zegt verder volledig af te willen zien van het vragen van belastingaftrek voor een oplossing van de Brent Spar bij de Britse regering. Het bedrijf zal de kosten voor een oplossing van de Brent Spar geheel zelf dragen. In een reactie laat Greenpeace Nederland weten dat Greenpeace 'deep sea dumping' van olieplatforms blijft afwijzen. Men acht dumping principieel onjuist en ziet dumping van de Brent Spar als een gevaarlijk precedent. “Voor ons geldt het voorzorgprincipe: er is te weinig van het leven in de diepzee bekend om dat leven bloot te stellen aan de resten van olieplatforms.” Wat betreft de nader te overwegen stappen wacht Greenpeace het verloop af van een volgende persconferentie. Volgende week woensdag presenteren experts van classificatiebureau Det Norske Veritas in Londen de uitslag van hun onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen in de Brent Spar. Tot deze contra-expertise had Shell besloten toen Greenpeace beweerde dat Shell een verkeerd voorstelling van zaken gaf. Later is Greenpeace gedeeltelijk teruggekomen op deze beschuldiging.