Meerderheid Kamer voor nieuwe ecotax; VVD gaat akkoord met 'onding': energieheffing

DEN HAAG, 11 OKT. De regeringsfractie VVD vindt de energie-heffing “een onding” maar zal niettemin vóór stemmen. De fracties van PvdA en D66 zijn, in tegenstelling tot de oppositiefracties CDA en GroenLinks, tevreden over deze nieuwe 'ecotax', een heffing op het energieverbruik van kleinverbuikers.

Dat bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de energieheffing, die 1 januari wordt ingevoerd. Remkes (VVD): “Ik probeer duidelijk te maken dat de VVD voor een overigens voortreffelijk regeerakkoord een paar prijzen heeft betaald en dit is er één van.”

Oppositiefracties richtten hun verontwaardiging op de VVD-woordvoerder. “Wij gaan in de Tweede Kamer toch geen ondingen in het Staatsblad helpen”, zei SGP-fractievoorzitter Van der Vlies. “Sta er voor of sta er niet voor”, riep PvdA-woordvoerder Crone uit. CDA-woordvoerder Lansink daagde de VVD uit om net als de grootste oppositiefractie tegen te stemmen. Maar Remkes verwees opnieuw naar het regeerakkoord.

De Kamer debatteerde over het kabinetsvoorstel waarbij alle kleinverbruikers vanaf volgend jaar een heffing van 3,8 cent per kubieke meter gas betalen, oplopend tot 11,2 cent in 1998. Voor elektriciteit bedraagt de heffing 3,5 cent per kilowattuur. De eerste 800 kubieke meter gas en 800 kilowattuur elektriciteit zijn van de heffing vrijgesteld. De opbrengst wordt geraamd op 1,1 miljard gulden en de heffing wordt gecompenseerd door een pakket van lastenverlichting. Het kabinet wil aansporen tot energiebesparing zonder dat de lastendruk toeneemt.

Als onderdeel van de lastenverlichting wordt onder meer het bedrag waarover geen loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeven te worden betaald, de belastingvrije som, verhoogd. Om 65-plussers en gezinnen met kinderen te compenseren, wordt de ouderenaftrek in de loon en inkomstenbelasting omhoog en de kinderbijslag wordt met 25 gulden per kind verhoogd.

De PvdA-fractie wil van het kabinet weten wat het effect is op de koopkracht van gezinnen met kinderen. Over een jaar zal de heffing op dit punt waarschijnlijk worden geëvalueerd.

Wanneer de compensatie te weinig is moet de kinderbijslag extra omhoog, maar dit stuit op een veto van de VVD-fractie. Als compromis gaat het kabinet waarschijnlijk voorstellen dat er een onderzoek komt naar de financiële gevolgen voor gezinnen en kleine bedrijven.

Het Kamerdebat spitste zich toe op de geringe effectiviteit van de kelinverbruikersheffing. “Deze dag had een feestdag kunnen zijn voor GroenLinks want we praten over een lastenverschuiving van arbeid naar energie en dat is toch een geesteskind van Groenlinkse politiek”, aldus fractiewoordvoerder Vos. Maar het is een wetsvoorstel van de “gemiste kansen”, want het effect is te weinig. “Het draagvlak voor het milieubeleid wordt met deze maatregel ondergraven”, aldus Vos. Ook het CDA hekelde de effectiviteit: De uitstoot van het 'broeikasgas' kooldioxide wordt slechts met anderhalf procent teruggedrongen; “het middel staat in geen enkele verhouding tot het doel”, aldus Lansink.

De fracties van PvdA en D66 willen dat de heffing ook gaat gelden voor grootverbruikers tot een maximum 50.000 kilowattuur. Ondernemingen die met de overheid een convenant hebben gesloten over energiebesparing kunnen bij algemene maatregel van bestuur moeten worden gevrijwaard van de milieuheffing op elektriciteit, vindt de VVD. Vandaag reageert het kabinet.