H.J.L. Vonhoff, M.L. Wilke

Commissaris van de koningin in Groningen H.J.L. Vonhoff (1931) en het hoofd van de centrale staf van de AbvaKabo, dr. M.L. Wilke (1962), zijn beide benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid' aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen bekleden zij de Albeda Leerstoel. Vonhoff deed in 1967 zijn intrede als lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Van 1971 tot 1973 was hij staatssecretaris van CRM. Sinds 1980 is hij commissaris van de koningin. Wilke promoveerde in 1991 bij de vakgroep sociale economie van de economische faculteit van de KU Brabant.