Correcties & Aanvullingen

Kelim

In het artikel Harde vloeren, zachte kleden in de bijlage Agenda (donderdag 5 oktober) werd abusievelijk ƒ 47.000 genoemd als prijs voor antieke kelims bij de firma Kinébanian. Dat moet zijn: ƒ 4.000 tot ƒ 7.000.

Volkskracht

In de bespreking van de biografie van de Rotterdamse museumdirecteur Dirk Hannema (Cultureel Supplement van 6 oktober, pagina 6) werd de stichting Volkskracht een nazistische instelling genoemd. Dit is onjuist. De Stichting Bevordering van Volkskracht, zoals de naam voluit luidt, werd in 1923 opgericht met als doel “de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam”.

Maleisië

In de krant van vrijdag 6 oktober (Geen zang en dans in Kuala Lumpur, pagina 6) werd Kuala Lumpur de hoofdstad van de Maleisische deelstaat Kelantan genoemd. Kuala Lumpur is echter de hoofdstad van Maleisië.