Britse ministers tegen integratie van defensie EU

LONDEN, 11 OKT. In een even populistische als politiek geladen toespraak heeft de Britse minister voor defensie, Michael Portillo, gisteren de vlammenwerper gericht op de Europese defensiepolitiek.

“We zullen niet toestaan dat Brussel ons defensiebeleid bepaalt. We laten ons niet voorschrijven wanneer we wel en niet mogen vechten.”

Portillo zei dat Groot-Brittannië nog steeds gezegend is met bijzonder dappere soldaten die bereid zijn om hun leven te geven, “voor Groot-Brittannië, niet voor Brussel”. Het Verenigd Koninkrijk zou niet eens toestemming hebben gekregen om in 1982 de Falkland-eilanden terug te veroveren als het Britse defensiebeleid destijds door een meerderheidsbeslissing van de raad van ministers gedicteerd was, bezwoer de minister. Hij schetste een karikatuur van de Britse defensie als de Europese Commissie het voor het zeggen zou hebben. Brussel zou “uniformen en insignes waarschijnlijk willen harmoniseren. Het Europese Hof zou vermoedelijk proberen te verhinderen dat onze manschappen doorgaan met vechten na een 40-urige werkweek. Ze zouden de helft van de militairen waarschijnlijk naar huis sturen op vaderschapsverlof.”

Het partijcongres van de Conservatieven in Blackpool beloonde de minister voor zijn tirade met een staande ovatie van drie minuten. Met zijn toespraak herbevestigde hij zijn positie als leider van de rechtervleugel binnen de Tories. Over die positie was grote twijfel ontstaan, nadat niet hij, maar zijn geestverwant John Redwood in juni de handschoen opnam tegen premier Major in een leiderschapsstrijd.

Met de toespraak onderstreepte Portillo ook dat de Conservatieven een gereserveerde opstelling tegenover Europa tot één van de pijlers van hun verkiezingscampagne willen maken. Ze hopen daarmee een einde te maken aan de richtingenstrijd die de partij al een paar jaar verscheurt. Ook gaan ze ervan uit dat nationalisme kiezers trekt. Portillo verweet Labour dat ze de natie uitlevert aan Europa.

In meer gematigde termen zette ook de minister van buitenlandse zaken, Malcolm Rifkind, zich af tegen verdere Europese integratie. Hij zei niets te voelen voor een overdracht van bevoegdheden van de NAVO naar de Westeuropese Unie. Verder hield hij een pleidooi voor vorming van een Noordatlantische vrijhandelszone, een plan dat door Thatcher toen ze nog premier was, ook al eens is geopperd.

    • Dick Wittenberg