Banken in de slag om provisies effecten

AMSTERDAM, 11 OKT. Tussen de banken is een concurrentieslag ontstaan om de gunst van de particuliere belegger. De SNS bank verlaagt de provisies voor aan- en verkoop van effecten met 40 à 50 procent. SNS presenteerde daartoe vanmorgen de SNS Budget Effectenlijn. Daarop kunnen via een telefonische service transacties op de Amsterdamse effectenbeurs en de optiebeurs worden afgewikkeld.

Het initatief van SNS volgt snel op dat van de Postbank. Die maakte eind vorige maand bekend met de Postbank Beursorderlijn de effectentarieven met minimaal 20 procent te reduceren.

SNS schaft met de Budget Effectenlijn ook de veelheid aan provisies af (voor onder meer coupons, dividend, mutaties, transfer, bewaarloon en regeltarief). Voor de zogeheten beheerkosten brengt de bank voortaan maandelijks 10 gulden in rekening voor een effectenportefeuille tot 200.000 gulden.

In een toelichting claimde directeur Treasury en Effecten, drs. T.G. Korver, dat SNS nu de goedkoopste aanbieder in Nederland is. De besparing loopt volgens hem, in vergelijk met de tarifering bij veel banken en commissiehuizen, voor beleggers op tot 50 procent voor transacties in aandelen en obligaties en 30 procent in opties. De kosten voor aandelen en obligaties bedragen nu per transactie 20 gulden plus 0,5 procent over de effectieve waarde (aantal effecten vermenigvuldigd met koers).

SNS heeft al enige jaren ervaring met het aanbieden van relatief goedkope effectendiensten via dochteronderneming Boeken Discount Brokers, die zich met name richt op grotere beleggers. Boeken, dat in 1990 met deze formule van start ging, bedient enkele duizenden beleggers.

Het verlagen van de tarieven is mogelijk doordat SNS de orderafwikkeling heeft geautomatiseerd en vooral omdat er geen beleggingsadviezen worden verstrekt. Traditioneel worden die via de provisie aan de cliënt in rekening gebracht.

De SNS mikt met de Budget Effectenlijn op particulieren met een portefeuille tot een omvang van 400.000 gulden. Naar schatting van Korver telt Nederland circa 1,2 miljoen beleggers. Als, zo rekende Korver voor, net als in de Verenigde Staten 20 procent daarvan gebruik gaat maken van een Effectenlijnen zonder adviesverlening, dan gaat het om een doelgroep van 240.000 potentiële klanten.

De Postbank stelde recentelijk dat 60.000 beleggers van haar Beursorderlijn gebruikmaken. SNS wil een zelfde aantal aan zich binden. SNS meent dat zijn Effectenlijn in een behoefte zal voorzien omdat kleine beleggers zich zouden ergeren aan de ondoorzichtigheid van de meeste aan- en verkoopprovisies.