Akashi legt taak als VN-gezant Bosnië neer

NEW YORK, 11 OKT. Yasushi Akashi, de speciale VN-gezant in ex-Joegoslavië, legt zijn functie op 1 november neer; hij wordt 'tijdelijk' opgevolgd door Kofi Annan, ondersecretaris-generaal van de VN. Dat heeft Boutros Boutros-Ghali, de secretaris-generaal van de VN, gisteren in New York bekendgemaakt.

Het vertrek van de Japanse diplomaat als civiel leider van de VN-operaties in ex-Joegoslavië is door de Bosnische regering toegejuicht. “De beslissing om zijn speciale afgezant in ex-Joegoslavië, Yasushi Akashi, te vervangen is een van de weinige besluiten van Boutros-Ghali die kunnen worden verwelkomd”, aldus een verklaring van de regering in Sarajevo. “Zijn vervanging kan alleen maar een verandering ten goede opleveren. Gezien zijn verleden, en vooral zijn gelijkstelling van het slachtoffer en de agressor, kan men begrijpen dat de Bosnische regering deze beslissing toejuicht.” President Izetbegovic sprak van “een goed initiatief” en de Bosnische televisie meldde dat “alle Bosniërs gelukkig zijn” over Akashi's vertrek.

Akashi, die zijn functie twee jaar heeft uitgeoefend en die werd benoemd na in Cambodja veel succes te hebben geboekt in de vredesoperaties van de VN, was in Bosnië vooral omstreden wegens zijn extreme terughoudendheid bij het vragen om luchtaanvallen. Menigmaal heeft hij een door de VN-commandanten op de grond gevraagd ingrijpen, waarvoor hij formeel toestemming moest verlenen, tegengehouden. Die terughoudendheid heeft niet alleen bij de Bosnische regering tot grote irritaties geleid, maar ook bij de NAVO en bij de Amerikaanse regering. De regering in Sarajevo kwam eerder dit jaar zelfs tot het besluit, niet meer met Akashi te onderhandelen.

Zijn opvolger, de Ghanese diplomaat Kofi Annan, werkt al sinds 1962 in dienst van de VN. Zijn benoeming is slechts tijdelijk - naar diplomaten vermoeden tot begin volgend jaar - omdat de VN-missie in Bosnië snel wordt afgerond als er een vredesakkoord is en de blauwhelmen in Bosnië worden opgevolgd door een 'implementatiemacht' onder NAVO-bevel. Annan is sinds maart 1993 plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, belast met vredesoperaties in de hele wereld. Op het ogenblik zijn dat er zestien, waarbij 63.000 VN-soldaten zijn betrokken. (Reuter)