'Veel sportclubs zijn onderverzekerd'

De sportwereld is geschokt. Volgens een arrest van de Hoge Raad zijn clubs in sommige gevallen aansprakelijk voor letsel dat hun leden oplopen.

ROTTERDAM, 9 OKT. Veel sportverenigingen zijn onderverzekerd en nemen daardoor aanmerkelijke risico's bij ongelukken en verwijtbare fouten of nalatigheid. Dat zegt medewerker L.T. Heida van de Emmense Pals-groep, die is gespecialiseerd in de behandeling van letselschaden. “Onze praktijk leert dat het verzekerde bedrag van clubs, maar ook van scholen, vaak niet hoger is dan 500.000 gulden. Dat is echt te weinig. In principe kunnen bestuurders dan zelfs persoonlijk worden aangesproken.”

De Pals-groep behartigde de belangen van een 25-jarige ex-turnster, die door een uitspraak van de Hoge Raad een schadevergoeding kreeg van verzekeraar Nationale Nederlanden, wegens een val uit de ringen in 1986. Nationale Nederlanden heeft volgens woordvoerder H. van Ronkel “geen idee” of alle sportverenigingen zich goed hebben ingedekt. “De clubs maken zelf een keuze uit de vormen van aansprakelijkheid. En ze bepalen de financiële limieten. Het arrest van de Hoge Raad is wel een hele duidelijke waarschuwing. De clubs zullen moeten bekijken of hun verzekering voldoende soelaas biedt. Zo zou het verstandig zijn na te gaan wie er precies onder de dekking vallen. Uiteraard de werknemers in vaste dienst, maar is er ook gedacht aan de vrijwilligers?”

Van Ronkel stelt dat de turnaffaire tot “te veel commotie” heeft geleid. “Het is niet zo dat het aansprakelijkheidsrecht van de verenigingen ineens op zijn kop staat. De sluis staat niet zo ver open dat elk sportongeval tot een schadeclaim kan leiden. Het arrest betrof een specifiek geval. Wij meenden dat de gymclub destijds niet aansprakelijk was voor het ongeluk. Er was duidelijk sprake van een schuldvraag. De rechtbank was dat in 1989 met ons eens.”

Uit cijfers van het Nederlands instituut voor Sport en Gezondheid (NISG) blijkt dat er in 1993 2,9 mensen geblesseerd raakten bij het beoefenen van een sport. Algemeen directeur B. Verkerke van de sportkoepel NOC*NSF voorziet geen problemen voor de sportclubs. “Het arrest heeft duidelijk gemaakt dat alle clubs hun verzekeringen op orde moeten hebben. Momenteel hebben bijna alle bonden een centrale WA-verzekering voor bij hun aangesloten verenigingen.”

Het arrest van de Hoge Raad zal volgens Nationale Nederlanden geen gevolgen hebben voor de tarieven, die verenigingen en scholen betalen. De verzekeraar zal ook de voorwaarden niet veranderen: trainers zonder opleiding en vrijwilligers vallen niet buiten de boot. Er is overigens geen wettelijke regeling die bepaalt dat een trainer of coach van een vereniging gediplomeerd moet zijn. “Iedereen kan bij wijze van spreken een training begeleiden, maar verstandig is dat niet”, aldus een woordvoerder van de Nationale Federatie van Werkers in de Sport.

De trainster van de gevallen turnster had geen diploma. Administrateur G. Veen van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV), waartoe haar vereniging behoorde, zegt dat dat probleem niet eenvoudig is op te lossen. “Met name de kleinere gymnastiekclubs kunnen zich geen geschoolde kracht permitteren. Vaak staat een ongediplomeerde coach even een uurtje voor de groep.”

Nationale Nederlanden en de Pals-groep praten binnenkort over de hoogte van de schadevergoeding voor de Emmense turnster. Woordvoerder Van Ronkel van de verzekeraar wil geen commentaar geven over de hoogte van de bedrag. Medewerker Heida van de tegenpartij noemt een geldsom van “in principe één miljoen gulden”.