Stellingen

Het grootste probleem bij de drinkwatervoorziening in de tropen is niet hoe het water uit de grond te krijgen, maar hoe het erin te krijgen.

N. van Duivenbooden, LU Wageningen

Migranten in Nederland houden politici voortdurend aan het werk. Helaas is van het omgekeerde geen sprake.

A.J.M. van der Vaart, Technische Universiteit Delft

Voor wervingsspotjes van defensieonderdelen zouden vergelijkbare waarschuwende teksten moeten worden gegruikt als bij reclamespotjes over sigaretten en drank.

P. Kimkes, Rijksuniversiteit Groningen

Als de evolutie-theorie volgens welke de mens van de apen afstamt juist is dan is een monogame seksuele revolutie tegennatuurlijk.

M.D. Mossel, Technische Universiteit Delft

Een microbioloog kan op zijn werk beter zijn handen wassen voor dat hij naar het toilet gaat dan erna.

P.G.H Engel, LU Wageningen

Om verblinding door de zon in het verkeer te beperken, zouden forensen zich moeten vestigen ten oosten van de plaats waar zij werken.

E. Bronkhorst, Katholieke Universiteit Nijmegen