Ruzie coalitie over schoolhulpen voorbij

DEN HAAG, 10 OKT. Het conflict in de coalitie over de zogenoemde Melkert-banen in het basisonderwijs is voorlopig van de baan. Het kabinet komt met een voorstel waarbij volgend jaar extra geld wordt vrijgemaakt voor klasse-assistenten in de laagste klassen van het basisonderwijs.

De Tweede Kamer zou vanmiddag stemmen over een voorstel van de Tweede Kamerleden Hoogervorst (VVD) en Ybema (D66) om honderd miljoen gulden over te hevelen van het budget voor de bestrijding van de langdurige werkloosheid naar onderwijs. Die stemming gaat niet door. Financieel woordvoerder van de PvdA-fractie, Van der Ploeg, betitelde de financiering vorige week tijdens de algemene beschouwingen als “onfatsoenlijk”.

Volgens premier Kok zou de overheveling van honderd miljoen gulden ten koste gaan van 2.500 langdurig werklozen die daardoor niet in sectoren als zorg en openbare veiligheid aan de slag kunnen. “Dat vinden we niet juist”, zei Kok vrijdag na afloop van de ministerraad.

De Melkert-banen zijn bestemd voor langdurig werklozen en worden gefinancierd door Sociale Zaken. In deze kabinetsperiode moeten er 40.000 nieuwe banen voor langdurig werklozen in de collectieve sector worden gecreëerd.

Vrijdag speculeerde Kok er al op dat geld voor volgend jaar nog wel kan worden gevonden op de rijksbegroting. Voor 1997 en later jaren zou een structurele financiering moeten worden gevonden op de onderwijsbegroting.

De motie van VVD/D66 zou op een brede steun kunnen rekenen in de Tweede Kamer. Behalve door de twee regeringsfracties wordt het initiatief ook gesteund door de oppositiepartij CDA.

“Ik verwacht dat het kabinet nu met een voorstel komt waar D66, VVD en PvdA zich in kunnen vinden. Het kabinet weet precies wat de opvattingen zijn van de verschillende fracties”, zei D66'er Ybema vanmorgen in een toelichting op het besluit om vandaag niet te stemmen over het VVD/D66-motie.

Ambtenaren van het ministerie van financiën werken aan een compromis. Eind deze week wordt dit voorstel voorgelegd aan minister Zalm (financiën) die nu in Washington is bij de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Het voorstel wordt waarschijnlijk begin volgend week naar de Tweede Kamer gestuurd.