Reaal komt met Hooge Huys in top-tien van verzekeraars

UTRECHT, 10 OKT. Het personeel van Hooge Huys Verzekeringen in Alkmaar stond donderdagmiddag te juichen, toen het nieuws bekend werd dat de Reaal Groep de verzekeraar zou overnemen. “Cultureel zal het wel klikken,” verwacht J.C. Verheij, vice-voorzitter van de raad van bestuur van bankverzekeraar Reaal. “Natuurlijk speelt ook mee dat Hooge Huys onder de eigen naam blijft opereren.”

Alhoewel de overname nog niet geheel rond is - Reaal heeft nog niet alle strategische informatie van Hooge Huys in handen - verwacht Verheij niet dat de overname nog zal afketsen. Voor het einde van dit jaar moeten de handtekeningen gezet zijn. Een eerdere voorgenomen fusie tussen Hooge Huys en Zwolsch Algemeene mislukte begin dit jaar op het laatste moment, waarna het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten - de eigenaar van Hooge Huys - Reaal benaderde.

Reaal zocht al langer naar een goede overnamekandidaat. Verheij: “Een aantal jaren geleden hebben we er voor gekozen in de markt voor onafhankelijke tussenpersonen een positie van belang op te bouwen. Die markt werd door ons slechts in bescheiden mate bestreken en ons inkomen daaruit was bescheiden. De mogelijkheid van autonome groei bleek onvoldoende om de positie te versterken.” Overnames bleken dus onvermijdelijk. In mei nam Reaal daarom de Nederlandse dochter van het Zwitserse Helvetia over, die een omzet heeft van honderd miljoen gulden, en nu volgt dus Hooge Huys. Reaal komt hiermee in de top-tien van Nederlandse verzekeraars.

De intermediairs zijn van groot belang, vindt Verheij: “Niet alle klanten zijn in staat zelf de verzekeringszaken te regelen, of ze hebben er geen zin in.” De omzet via onafhankelijke tussenpersonen stijgt door de overname tot ongeveer één miljard gulden, op een totaal van 2,2 miljard. “De strategie van Reaal is een multi channel-benadering van de markt. We willen ook verder met onze eigen verkooporganisatie, maar het belang daarvan is door de overname relatief kleiner geworden.”

Tegenover de intermediairs staan direct writers als Proteq, dat net als Hooge Huys in Alkmaar is gevestigd. FNV Ledenverzekeringen is een onderdeel van Proteq. De FNV, met 1,1 miljoen leden de grootste Nederlandse vakcentrale, heeft een belang van 51 procent in de Reaal Groep. Verheij noemt het verband tussen de FNV en Proteq een affinity group: “De vakcentrale Ledenverzekeringen verkoopt geen produkten van Proteq, maar er is natuurlijk wel affiniteit tussen de twee.”

Hooge Huys had een dergelijke affiniteit met het Bouwfonds. Als deze een hypotheek aanbood, kon de klant meteen een voordelige levensverzekering bij Hooge Huys afsluiten. Deze lucratieve regeling blijft volgens Verheij bestaan.

Voor de vakbondsleden kan het nieuwe verbond een financieel voordeel opleveren. “Het was een mooi moment, toen twee jaar geleden het WAO-gat ontstond. De Industriebond FNV stapte toen naar Proteq om een oplossing voor individuele leden te vinden, want niet elke werkgever wilde een collectief verzekeringscontract voor de werknemers regelen.”

Ook de aanstaande privatisering van de Ziektewet kan nieuwe klanten opleveren. “Dit past in een ontwikkeling die breder is. De werkgevers kampen met de gevolgen van de privatisering van de WAO en de Ziektewet en de nieuwe Arbowet. Wat wij proberen is een pakket aan te bieden waarmee ze alles in één keer op kunnen vangen.”

Reaal is aandeelhouder in de Arbodienst AGH, die binnenkort met het GAK zal samengaan tot AGG. Als werkgevers het ziekteverzuim van het personeel door deze Arbodienst laten controleren, ligt het voor de hand dat ze meteen zaken doen met Reaal, dat de uitkeringen regelt. “Samenwerking met een goede Arbodienst is belangrijk,” erkent Verheij. De overheid treedt terug, en dat is ook in de pensioenvoorzieningen te merken. Het vertrouwen dat de AOW altijd blijft bestaan, daalt. Veel mensen nemen daarom het besluit zelf het pensioen aan te vullen. Ook worden collectieve pensioenvoorzieningen als te beknellend gezien, zegt Verheij. “Wij spelen daarop in door individuele regelingen aan te bieden.”

De verzekeringstak van Reaal werkt samen met de twee banken die tot de groep behoren: Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) en de Hollandse Koopmansbank (HKB), bijvoorbeeld op het gebied van spaarloonregelingen. HKB is van een algemene handelsbank veranderd in een vermogensbeheerder die vooral dienst doet als de huisbank van de Reaal Groep zelf. Het belegd vermogen bedraagt ongeveer acht miljard, hoofdzakelijk afkomstig uit premie-inkomsten van het verzekeringsbedrijf.

De leiding van de Reaal Groep werkt er hard aan de samenwerking tussen de concernonderdelen te verbeteren. Nieuwe overnames zijn volgens Verheij daarom niet te snel verwachten: “Je moet je aandacht niet te veel verspreiden. Maar ik sluit het nooit uit. Als zich een opportunity voordoet, zullen we daar ernstig naar kijken.” Maar vooralsnog heeft de integratie van Helvetia en Hooge Huys in de groep prioriteit.

De overname van Hooge Huys heeft gevolgen voor het personeel. Reaal en de directie van Hooge Huys willen alle intermediair-activiteiten bundelen onder de naam Hooge Huys Verzekeringen. Dit bedrijf wordt dan bestuurd vanuit Alkmaar, waar ook de levensverzekeringsactiviteiten komen. Het schadebedrijf verhuist naar Zoetermeer, waar Helvetia is gevestigd. Circa honderd medewerkers zullen moeten verhuizen. Ontslagen verwacht Verheij niet, omdat er maar weinig functies zijn die elkaar overlappen.

    • Arlen Poort