Prijs oud papier daalt naar nulpunt

Oud papier is bijna niets meer waard. Binnen enkele maanden tijd is de prijs per kilo gezakt tot net boven het nulpunt. In juli werd nog 20 tot 25 cent voor een kilo oud papier betaald. Dat heeft directeur J. Aalbers van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie gisteren bekendgemaakt.

Het stilvallen van de export naar het Verre Oosten is één van de voornaamste oorzaken van de prijsdaling. De VS hebben door een lager prijspeil bij de huidige dollarkoers een aanzienlijke concurrentievoorsprong op Europese landen, aldus de federatie. Ook wordt er op dit moment meer oud papier ingezameld dan dat er vraag vanuit de markt is.

De prijzen van (nieuw) papier en karton waren het afgelopen jaar scherp gestegen. Het gevolg daarvan is dat de vraag naar papier en karton in Europa thans flink is gedaald. Volgens Aalbers is er thans sprake van een kopersstaking. Hij heeft evenwel vertrouwen dat het evenwicht op de markt weer terugkomt.

Volgens Aalbers wordt in Duitsland het oude papier al gratis aangeboden. Er is daar zo veel oud papier aanwezig, dat aanbieders noodsprongen maken om van hun excessieve voorraden af te komen.

De Nederlandse overheid is niet gediend met extreme prijsverlagingen. Hierdoor kan de animo verdwijnen voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen om oud papier in te zamelen. De ministeries van milieubeheer en economische zaken hebben onlangs met de papier- en kartonindustrie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over het verbeteren van de inzameling van oud papier. De overheid stimuleert hiermee recycling, omdat het milieu daarmee is gediend. Per jaar wordt in Nederland ongeveer 1,8 miljoen ton oud papier ingezameld.

Medio juni tekende minister M. de Boer (VROM) een intentieverklaring met de papierindustrie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de branche-organisaties van de uitgevers en de grafische industrie met onder meer als doel de inzameling van oudpapier bij huishoudens te vergroten. Rond de eeuwwisseling moet 85 procent van het papier en karton dat bij huishoudens vrijkomt worden ingezameld. Toen lag dat percentage op 60. Het gevaar dat de prijs opnieuw zou inklappen bracht de de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken ertoe een Milieu-Aktie Plan op te stellen om de grondstoffenvoorziening te allen tijde veilig te stellen. Kern daarvan is een garantie voor de afname van al het ingezamelde oudpapier voor de heersende marktprijs en een prijs die nooit lager dan 0 cent zal zijn. Daartoe richten de papierproducenten een fonds op dat in tijden dat de marktprijs van oudpapier negatief is, wordt gevuld door een heffing op de gefabriceerde papiersoorten. Tegenover deze afnamegarantie komt voor de inzamelende instantie een leveringsverplichting te staan. De beoogde garantieregeling moet per 1 januari 1996 ingaan.