Parijs bemoeilijkt inspectie Mururoa

ROTTERDAM, 10 OKT. Frankrijk heeft drie experts die in opdracht van de Europese Commissie een bezoek brachten aan het Franse centrum voor atoomproeven op Mururoa niet toegelaten tot een aantal belangrijke installaties. Ook is hun informatie onthouden waarom uitdrukkelijk werd gevraagd.

Dit blijkt uit een samenvatting van het rapport dat de experts na hun bezoek aan Mururoa opstelden. Het rapport is vorige week aan de Europese commissaris voor milieu, Ritt Bjerregaard, overhandigd maar nog niet openbaar gemaakt. De samenvatting werd gisteren door Greenpeace verspreid.

De experts achten zich niet in staat een afgerond oordeel te geven over de risico's van de ondergrondse atoomproeven op Mururoa en Fangataufa en de doelmatigheid van het gehanteerde veiligheidssysteem. Op het atol Fangataufa, waar gewoonlijk de zwaarste kernproeven worden gehouden, werden ze helemaal niet toegelaten. Op Mururoa bleven de gebouwen van de Direction des Centres d'Experimentations Nucleaires (Dircen), dat onder het ministerie van defensie valt, voor hen gesloten. Vragen over de geologische en hydrologische aspecten van de kernproeven werden meestal genegeerd. Antwoorden gingen niet verder dan wat al eerder bekend werd.

De experts bezochten Frans Polynesië binnen het kader van artikel 35 van het Euratom-verdrag dat de Europese Commissie uitdrukkelijk toegang geeft tot installaties die controle uitoefenen op een mogelijke radioactieve besmetting van lucht, bodem en water in de omgeving van nucleaire installaties en experimenten. De Franse autoriteiten hadden de Europese Commissie op 13 september voor een dergelijke inspectie uitgenodigd.

Milieu-commissaris Bjerregaard heeft zich in een brief aan de Franse autoriteiten beklaagd over het gebrek aan openheid. Daarop is schriftelijk geantwoord dat de experts meer installaties hebben bezocht dan aanvankelijk was overeengekomen en dat zij alle gewenste informatie ontvingen. Morgen vergadert de Europese Commissie in Straatsburg opnieuw over 'Mururoa'.