Palestijnse gevangenen in Israel dreigen met actie

TEL AVIV, 10 OKT. Israel heeft vanmorgen vroeg krachtens het vervolg-autonomie-akkoord enkele tientallen Palestijnen vrijgelaten. Het gaat om Palestijnen die niet wegens politieke misdaden waren veroordeeld. Het op vrije voeten stellen van ongeveer 500 Palestijnse politieke gevangenen is echter in moeilijkheden gekomen als gevolg van de Israelische weigering alle vrouwelijke Palestijnse gevangenen vrij te laten.

Zondag bleven meer dan twintig Palestijnse vrouwen in de gevangenis uit solidariteit met vier vrouwelijke Palestijnse gevangenen die van president Ezer Weizman en de commandant van de Westelijke Jordaanoever geen gratie hadden gekregen omdat ze “joods bloed aan hun handen hebben”. De mannelijke Palestijnse politieke gevangenen hebben zich met de Palestijnse vrouwelijke gevangenen solidair verklaard en weigerden vanmorgen hun cellen te verlaten. Meer dan 5.000 Palestijnse gevangenen dreigen nu met een hongerstaking indien Israel niet alle vrouwelijke Palestijnse gevangenen vrijlaat, zoals in het akkoord is overeengekomen.

Vanmorgen beraadde de leiding van Al-Fatah in Gaza zich over de problemen. Volgens Palestijnse bronnen krijgen bejaarde en zieke Palestijnse gevangenen vandaag de raad om zich wel in vrijheid te laten stellen. In dat geval zullen zij, zoals alle vrij te laten Palestijnse gevangenen, een document moeten ondertekenen waarin zij zich verplichten af te zien van 'terroristische activiteit'.

Palestijnse woordvoerders in Gaza hebben vanmorgen scherp geprotesteerd tegen Israels weigering alle vrouwelijke Palestijnse gevangenen vrij te laten, waartoe Israel zich in het akkoord wèl heeft verplicht. “Het is een politieke overeenkomst”, zei Abdel Abu Razek vanmorgen. “President Weizman heeft daar niets mee te maken. We moeten het verleden vergeten en naar de toekomst kijken. Beide volken hebben geleden. Ook het Palestijnse volk.”

In een hoofdartikel wijst ook Ha'arets, Israels enige kwaliteitskrant, er vandaag op dat Israel deze verplichting “met moed en eerlijk moet nakomen”. Ha'arets onderstreept dat het om een politieke overeenkomst gaat, die door de Knesset, het parlement, is goedgekeurd en waarin staat dat Israel alle vrouwelijke Palestijnse gevangenen zal vrijlaten.

Israel heeft om veiligheidsredenen de afgrendeling van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever opnieuw met een week verlengd. Israelische veiligheidskringen zeggen over informatie te beschikken dat door de Palestijnse oppositie, Hamas of de Islamitische Jihad, een zelfmoordaanslag in Israel wordt voorbereid, om de Israelische publieke opinie tegen het vervolg-autonomie-akkoord op te zetten. Radio Israel maakt regelmatig melding van de sluiting van straten en wegen wegens de aanwezigheid van verdachte voorwerpen.