Kim nog steeds geen president Noord-Korea

SEOUL, 10 OKT. De officieuze leider van Noord-Korea, Kim Jong Il, is vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar verschenen. De gelegenheid werd niet te baat genomen om Kim jr. officieel tot partijleider of president te benoemen.

Hij woonde een massabijeenkomst bij ter ere van de oprichting van de (communistische) Koreaanse Arbeiderspartij, vijftig jaar geleden.

Gisteren had het Russische persbureau 'goed ingelichte' bronnen bij de Noordkoreaanse ambassade in Peking aangehaald die meldden dat Kim vandaag het leiderschap van de partij op zich zou nemen. Naar wordt aangenomen is Kim Jong Il (53) sinds de dood van zijn vader Kim Il Sung, op 8 juli 1994, de nieuwe sterke man, maar de jonge Kim heeft de twee hoogste functies nog steeds niet op zich genomen. Volgens hardnekkige geruchten heeft hij een zwakke gezondheid; Kim laat zich zelden in het openbaar zien en heeft voor zover bekend nog nooit een rede gehouden.

Vandaag was Kim Jong Il wel zichtbaar tijdens de manifestatie op het Kim Il Sung-plein in het centrum van Pyongyang, waar volgens een Noordkoreaanse opgave meer dan een miljoen mensen aanwezig waren. De televisie bracht Kim in beeld, op een podium, maar ook ditmaal hield hij zijn mond. 'Maarschalk Kim' werd aangeduid als “militair leider”, een verwijzing naar de enige titel die hij, sinds 1991, wèl officieel draagt: die van opperbevelhebber van het Koreaanse Volksleger. Het leger is met 1,2 miljoen man een van de belangrijkste machtsfactoren in Noord-Korea.

De minister van defensie, Choe Kwang, hield vandaag wel een toespraak. Choe zei dat het leger “pal achter Kim Jong Il staat” en dat de militairen “zullen vechten voor de eenwording van Noord- en Zuid-Korea vóór het einde van de eeuwwisseling”. De 77-jarige Choe werd pas gisteren bevorderd tot minister van defensie. Daarvoor was hij chef-staf van het leger, onder Kim Jong Il. Choe volgde O Jin U op, die in februari overleed. Ook verscheidene andere generaals, allen vertrouwelingen van Kim, kregen gisteren promotie. Waarnemers sluiten niet uit dat zich achter de schermen een strijd om de macht afspeelt tussen verlichte en orthodoxe communisten. Kim wordt tot de laatsten gerekend.

Noord-Korea bevindt zich in een diepe economische crisis door het stagneren van het autarkische systeem. Pyongyang heeft inmiddels ingezien en toegegeven dat de nagestreefde volledige autarkie niet haalbaar is en heeft heel voorzichtig de deuren geopend voor buitenlands kapitaal. Zware overstromingen in juli en augustus verergerden de crisis. (AP, Reuter)