Kiesstelsel

De minister-president en de twee vice-premiers hebben een plan opgesteld voor wijziging van het kiesstelsel (NRC Handelsblad, 28 september). Hun keuze voor een systeem van een beperkt aantal districten komt niet tegemoet aan de kern van het districtenstelsel: ieder district kiest zijn vertegenwoordiger in het parlement. Om de kiezers werkelijk een binding te geven met de vertegenwoordiger van hun district moeten er evenveel districten (75) komen als er volksvertegenwoordigers via het districtenstelsel worden gekozen. Deze direct verkozen volksvertegenwoordigers kunnen wel, maar hoeven niet partijgebonden te zijn. Naar verwachting zullen de aldus gekozen vertegenwoordigers voornamelijk aan de grote partijen gebonden zijn. De stemverhouding bij de evenredige verkiezing voor de overige 75 zetels moet voor de gehele Kamer gelden. Om de evenredige vertegenwoordiging van de partijen in de Kamer te verzekeren en de kleinere partijen dus niet te benadelen, moeten die vertegenwoordigers die volgens het districtenstelsel zijn verkozen en die zich vooraf partijgebonden hebben verklaard, worden meegerekend bij het vaststellen van de zetelverdeling voor de totale Kamer.

    • P.H.H. Scharp