Jubileumkrant (1)

De jubileum-bijlage 25 jaar NRC Handelsblad had weinig om het lijf en gaf daardoor wel te denken over alles wat er aan een krant mankeren kan. Als de verhouding inhoud : volume een maat is om kwaliteit te meten, gaven de vijf opstellen over “de ideale krant” weinig inspiratie. De dames scoorden het hoogst maar alles bij elkaar toch niet voldoende, als er verwachtingen gewekt worden “voor wie bereid is na te denken”. Naast een pleidooi voor meer ruimte voor inzendingen wordt er door een andere schrijver gepleit voor een dunnere krant. Doen! De krant is een snedig vlugschrift, geen boek of maandblad. Die twee voorstellen zijn niet strijdig met elkaar. Nadenken wordt niet bevorderd door tijdrovende vullende zinnen te lezen, die tevens ruimte ontnemen aan inzenders van tijdloze brieven die geschikt blijven voor plaatsing. Zo'n dunne compacte krant is wel degelijk interessant, want die bevordert dat nadenken veel meer.

    • H. ten Raa