Japan kende verlies Daiwa veel eerder dan beurs in VS

TOKIO, 10 OKT. Het schandaal rond het verlies van 1,1 miljard dollar bij het kantoor van de Japanse Daiwa Bank in New York is gisteren verder uitgebreid. Bij het aftreden van de Daiwa-top onthulde een bestuurder dat de Amerikaanse financiële autoriteiten later zijn ingelicht dan de Japanse. Bovendien blijkt op het kantoor in New York al eens eerder een - verborgen gebleven - verlies te zijn gemaakt.

Directeur Koichi Kunisada meldde dat de president van de bank, Akira Fujita, reeds op 8 augustus tijdens een “informele ontmoeting” het Japanse ministerie van financiën op de hoogte heeft gebracht van het verlies op het Newyorkse filiaal, dat werd opgebouw door de handelaar Iguchi. Een formeel rapport aan het ministerie en aan de centrale bank diende Daiwa in op 18 september, en toen stelde Daiwa de Amerikaanse autoriteiten pas voor het eerst in kennis.

Het publiek, investeerders, werd pas op 26 september van de gebeurtenissen op de hoogte gebracht, twee maanden nadat de handelaar in New York zijn handelswijze opbiechtte. Het Japanse de ministerie van financiën stelt in een reactie dat het inlichten van de Amerikaanse autoriteiten de verantwoordelijkheid van Daiwa is.

Het is nog niet duidelijk wat de consequenties van de nieuwe bekendmaking zullen zijn. Een analist van Morgan Stanley in Tokio stelt dat “het Amerikaanse concept is dat het achterhouden van informatie voor investeerders als misdrijf gezien kan worden”. Er rust op de kapitaalmarkt in Londen al een 'Japan-premie' op kapitaal voor Japanse banken.

Kunisada deelde gisteren ook mee dat het kantoor in New York tussen 1984 en 1987 een verlies van 97 miljoen dollar heeft gemaakt zonder dat dit ooit in de boeken geregistreerd is geweest. Kunisada deed de mededelingen in Tokio nadat eerder op de dag de president van Daiwa in Osaka zijn aftreden bekend maakte om de verantwoordelijkheid te nemen voor het verlies in New York.

Volgens Kunisada heeft een personeelslid van het filiaal in New York, de Daiwa Bank Trust, in 1984 een verlies van 31 miljoen dollar gemaakt op transacties in Amerikaanse obligaties. Deze verliezen liepen in 1987 op tot 97 miljoen dollar terwijl inmiddels meerdere werknemers bij de transacties betrokken waren. Om de verliezen te verbergen werden ze in 1987 door de betrokken werknemers overgeheveld naar een nieuw opgerichte instantie. Nadat de verliezen in 1994 waren weggewerkt werd deze weer opgeheven. De verliezen zijn door deze handelswijze van het filiaal nooit in de boeken van Daiwa opgenomen. Het hoofdkantoor van Daiwa werd wel in 1984 van het eerste verlies van 31 miljoen dollar op de hoogte gebracht maar achtte het niet nodig een onderzoek in te stellen.

    • Hans van der Lugt