Horn: goede relaties zijn belangrijker

BOEDAPEST, 10 OKT. Hongarije vindt goede relaties met Slowakije en Roemenië zo belangrijk dat het niet openlijk wil opkomen voor het lot van de Hongaarse minderheden in die landen, ook als hun rechten worden geschonden. Dat kan worden geconcludeerd uit een vraaggesprek in deze krant met premier Gyula Horn van Hongarije.

Volgens Horn - die morgen een bezoek aan Nederland brengt - moeten de Hongaarse minderheden hun situatie in het land waar ze wonen “zelf regelen”. Dat, zegt hij, is niet de taak van Boedapest.

Slowakije en Hongarije sloten eerder dit jaar een 'basisverdrag' waarin de rechten van de 600.000 Hongaren in Slowakije worden geregeld. Ondanks dit verdrag werkt Slowakije aan een nieuwe districtenwet en een nieuwe taalwet waartegen de Hongaarse minderheid bezwaren heeft. De eerste wet regelt de grenzen van nieuwe districten, die zo zijn getrokken dat de Hongaarse minderheid nergens in de meerderheid is, en de taalwet tast het onderwijs in het Hongaars aan.

In Roemenië bestaat een vergelijkbare ontwikkeling. Terwijl de Hongaars-Roemeense relaties verbeteren, staat de Hongaarse minderheid in dat land onder druk. Een nieuwe onderwijswet beperkt volgens de Hongaarse minderheid het recht op hoger en beroepsonderwijs in het Hongaars. Het parlement in Boekarest verbood onlangs ook het tonen van niet-Roemeense vlaggen; het ging er de Roemenen daarbij vooral om, het tonen van de Hongaarse vlag door leden van de Hongaarse minderheid te verbieden.

Vertegenwoordigers van de Hongaren in Slowakije en Roemenië hebben Horn herhaaldelijk verweten te weinig voor hen te doen en goede relaties met Bratislava en Boekarest belangrijker te vinden dan de positie van de Hongaarse minderheden. Horn wijst dat verwijt van de hand. “We doen wat we kunnen.” Maar tegelijkertijd bevestigt hij, dat hij goede bilaterale relaties de beste garantie vindt voor de minderheden. “Als de betrekkingen goed zijn, is dat ook goed voor de minderheden.” Dat wordt echter bestreden door leiders van de minderheden; zij zeggen dat de verbetering van de relaties met Bratislava en Boekarest gepaard gaat met juist een versterking van de druk op de minderheden.