Groei industriële produktie Duitsland zal afzwakken

Het Duitse Institut für Wirtschaftsforschung (IFO) verwacht dat de industriële produktie van Duitsland dit jaar met 5,5 procent toeneemt vergeleken met vorig jaar. Volgend jaar zal de groei naar verwachting van het economische onderzoeksbureau vertragen tot 2 procent. De groei in de kapitaalgoederenindustrie is met 6 procent in 1995 en de verwachte 3 procent in 1996 sterker dan in de consumentengoederenindustrie. In deze sector neemt de produktie dit jaar met 3 en volgend jaar met 1 procent toe.