Gouden handdruk

Naar aanleiding van artikel 'Gouden handdruk is niet meer alleen voor de elite' (NRC Handelsblad, 29 september), het volgende. Een flexibele arbeidsmarkt brengt met zich mee dat werkgevers een door hen als onvruchtbaar ervaren arbeidsrelatie moeten kunnen beëindigen. Aangezien de belangen van de werknemer daarmee worden geschaad, dient compensatie te worden verstrekt op het financiële vlak. Het artikel wekt echter een tweetal misverstanden. Allereerst geeft het veelvuldig noemen van de zogenoemde Zwartkruis-formule de indruk dat deze formule een gangbare berekeningswijze zou zijn. Dit is bepaald niet het geval. De Zwartkruis-formule wordt in de praktijk niet gebruikt. Onderzoek naar de gepubliceerde rechtspraak van de afgelopen jaren wijst uit dat de kantonrechtersformule (1 tot 2 maandsalarissen per jaar dienstverband, afhankelijk van leeftijd en verwijtbaarheid van het ontslag) een beter houvast biedt. Ten tweede is het in Nederland op grond van een arrest van de Hoge Raad van 7 april 1995 niet mogelijk om bij indiensttreding vast te leggen welke vergoeding bij ontslag moet worden betaald. Een dergelijke bepaling kan wel in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

    • G.C. Boot