De Boer versoepelt regels huizenbouw in het Groene Hart

LINSCHOTEN, 10 OKT. 'Rust, ruimte en groen' luidde oorspronkelijk het motto van de Groene-Hartgesprekken die minister De Boer (VROM) gisteren begon, maar dat is op het laatste moment veranderd. Het gaat nu om 'ruimte, groen en water'. Een miniem verschil, lijkt het, maar het nieuwe motto geeft beter aan dat het in de gesprekken over de toekomst van het Groene Hart ook om recreatie gaat. En, weet iedereen op het ministerie van VROM, de komende twee maanden zullen zoveel verschillende belangen botsen, dat een zorgvuldige departementale terminologie wel het minste is.

Dus had minister De Boer gisteren in Huis te Linschoten ook nog twee verrassingen in petto voor de burgemeesters die liever dan over recreatie, natuur en landbouw in het Groene Hart wilden praten over huizenbouw. Bij het ministerie van VROM liggen op dit moment streekplannen ter goedkeuring waaruit blijkt dat dorpen als Montfoort en Nieuwkoop, maar bijvoorbeeld ook Alphen aan den Rijn, meer huizen willen bouwen dan het departement wenselijk acht.

“Laten we niet doen alsof het Groene Hart één prachtig gebied is”, zei loco-burgemeester W. van der Veen daarom, die vond dat “ook mijn kinderen en kleinkinderen in Alphen aan den Rijn moeten kunnen wonen”. Loco-burgemeester M. Holst van Montfoort meende dat VROM haar gemeente “een academisch getal” had opgelegd, van “zoveel en niet meer” nieuwe huizen. Maar dat laatste, zo bleek, wil minister De Boer nu juist gaan veranderen.

In plaats van met vaste aantallen nieuwe huizen, kondigde ze aan, zal VROM in de toekomst met 'contouren' gaan werken. Elk dorp en elke stad krijgt zo'n contour aangemeten, de grens waarbinnen gebouwd mag worden. Wil een gemeente veel huizen, dan zal men zuinig met de bouwgrond moeten omgaan, bijvoorbeeld door gestapelde woningbouw toe te passen. Ook maakt het werken met contouren het mogelijk extra huizen te bouwen op, bijvoorbeeld, het terrein van een oude melkfabriek.

Verder bleek de minister bereid gemeenten meer mogelijkheden te geven voor het voeren van een eigen huisvestingsbeleid, bijvoorbeeld door ze toe te staan huizen eerst aan eigen inwoners aan te bieden, of door de koopprijs waarboven huizen ook voor nieuwkomers beschikbaar zijn, te verhogen. Hoe dat nieuwe huisvestingsbeleid er precies uit komt te zien, wordt de komende maanden door het departement op papier gezet, maar voor de gesprekspartners was het al heel wat. De minister, zei burgemeester W. de Vrey van Nieuwkoop na afloop, “heeft een opening geboden”.

Ook de rest van de op verschillende plekken in het Groene Hart doorgebrachte dag stond in het teken van het compromis. Of het nu ging om gesprekken met vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, de landbouw of de recreatieve sector, overal beklemtoonde de minister dat de diverse belangen niet zonder elkaar kunnen. De landbouw moet het hebben van de natuur, de natuur van het toerisme, de steden van het platteland en omgekeerd. Over twee maanden volgt de slotmanifestatie, daarna krijgt de Tweede Kamer te horen of de voorkeur van de minister uitgaat naar een 'ontspannen hart', met de nadruk op natuur en recreatie, een 'agrarisch hart', met een accent op landbouw en natuur, of een 'sportief hart', een combinatie van recreatie en landbouw.