CNV-bond vreest verlies vaste banen bij supermarkten

ROTTERDAM, 10 OKT. De bond en de ondernemer leggen flexibilisering ieder op hun eigen manier uit. Het supermarktpersoneel van De Boer Winkelbedrijven (De Boer en Gebr. De Jong) werd gisteren op de hoogte gesteld van een reorganisatieplan van de directie. De winkels moeten flexibeler opereren en meer aandacht voor de klant hebben.

De Dienstenbond CNV ziet het Beleidsplan Filiaalorganisatiestructuur Supermarkten 1995 als een manier om alleen nog maar goedkope krachten in te zetten, zoals schoolverlaters met een tijdelijk contract. Honderden vaste middenkaderfuncties zouden verdwijnen. “Slechts aan diegenen die minimaal tot kaderniveau doorgegroeid zijn (..) wordt een vast dienstverband aangeboden”, staat in het plan.

CNV-districtsbestuurder B. Edel vreest dat de supermarkten steeds meer op de arbeidsvoorwaarden willen concurreren. Als de winkeltijden ruimer worden, moet er meer personeel worden ingezet. “Maar de organisaties willen dat niet in de consumentenprijzen doorberekenen,” aldus Edel. Dus moeten de loonkosten omlaag. Zo houden vooral veel kleine ketens en zelfstandigen houden zich niet aan de CAO-bepalingen, zegt Edel.

H. Stoter, adjunct directeur van De Boer, wil de zorgen van de bond wegnemen. “We werken nu al met tijdelijke contracten, en dat wordt niet meer. Na één tot drie jaar kijken we of werknemers door kunnen met een vaste aanstelling,” zegt hij. Volgens hem verdwijnen er geen banen. Wel zal per winkel de werkgelegenheid verminderen, maar de totale werkgelegenheid neemt niet af, doordat het aantal supermarkten groeit, aldus Stoter. Behalve de hulpkrachten neemt De Boer per jaar tien à twintig mensen aan.

De mensen met een vakdiploma zouden volgens de bond geen toekomstkansen meer hebben. Edel noemt als voorbeeld de man in de slagerijafdeling, die ooit een slagersvakdiploma heeft gehaald. “Zo'n diploma is niet meer nodig, want al het vlees wordt toch kant-en-klaar aangeleverd. Zijn werk kun je ook door een schoolmeisje van zestien laten doen.”

Stoter geeft een andere interpretatie van flexibilisering. De Boer Supermarkten, vooral actief in het noorden en oosten van Nederland, en Gebr. De Jong in de omgeving van Rotterdam, willen de komende jaren stevig groeien. De ketens hebben 152 vestigingen en ongeveer zesduizend werknemers. Om de groei te kunnen waarmaken, moet de interne mobiliteit groter worden. De werknemers moeten flexibel zijn, doorstromen naar nieuwe functies, sommigen kunnen zelfs bedrijfsleider worden. “We willen de mensen in beweging krijgen,” zegt Stoter.

De Boer kampt met een gebrek aan middenkader en hoger personeel. “Er is onvoldoende instroom in die functies. Dan kun je bedrijfsleiders van buiten aantrekken, maar dat is te gek voor woorden,” vindt Stoter. Hij zou liever op de chef van de groenteafdeling afstappen: “Je bent hier nu tien jaar AGF-chef. Wil je niet eens wat anders?” Als die man niets anders wil, is de kans groot dat hij minder salaris zal krijgen. “De functies worden herwogen. De AGF-chef was vroeger een kwaliteitscontroleur die de inkoop regelde. Maar de kwaliteit van de produkten staat tegenwoordig vast, door de standaardisatie in de agro-industrie.” De chef is nu een verkoopadviseur geworden, een daarbij past een lager inkomen. De afdelingschef Kassa zal er juist op vooruit gaan, omdat diens omgang met de klanten zo belangrijk is. Niemand hoeft erop achteruit te gaan, meent Stoter. “Iedereen die wil, kan hogerop. We hebben genoeg vacatures.”

Dat de Dienstenbond CNV daar anders over denkt, komt volgens Stoter doordat de bond “het plan niet tot in de diepste essentie begrijpt”. De bond spreekt in een persbericht van “pulp-contracten”, aangeboden aan de werknemers met een tijdelijke aanstelling. De werknemers bij De Boer “zijn echt heel erg ongerust”, aldus Edel. Ongeveer vijftien procent van de werknemers bij De Boer is lid van een vakbond.

Maandagmiddag hadden de directie en de bond een gesprek over de flexibilisering. De zorgen van de Dienstenbond CNV zijn nog niet weggenomen. De partijen hebben afgesproken de op 20 oktober het flexibiliseringsplan nog eens uitgebreid te bestuderen, samen met de FNV Dienstenbond.

    • Arlen Poort