Boutros Ghali: betaal VN of er vallen doden

WASHINGTON, 10 OKT. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank een dramatisch beroep gedaan op de ministers van financiën van verschillende landen hun achterstallige contributies aan de VN te betalen. Bij het uitblijven van betalingen zullen er volgens hem doden vallen, omdat de VN door geldgebrek vredesoperaties niet naar behoren kunnen uitvoeren.

“De financiële crisis van de Verenigde Naties tast nu de fundamenten zelf van de organisaties aan”, zei Boutros Ghali. Hij sprak ter gelegenheid van de vijftigste verjaardeag van de VN tot het Development Committee, waarin ministers van financiën industrie- en ontwikkelingslanden zitten hebben.

Boutros Ghali drong aan op betere samenwerking tussen de Verenigde Naties en de de Bretton-Woodsinstellingen. “Onze drie instellingen zijn van kritiek belang voor internationale vooruitgang”, aldus Boutros Ghali. “We zijn allen bezig met vredesopbouw. Onze sterke overtuiging is dat er zonder geen reële vrede geen duurzame ontwikkeling kan plaatsvinden.” De secretaris-generaal van de VN gaf aan dat hij de afgelopen maanden regelmatig overleg heeft gehad de IMF en Wereldbank.

Volgens Boutros Ghali zijn ongeveer 70 lidstaten in totaal 3,242 miljard gulden aan de volkenrenorganisatie schuldig. De Verenide Staten zijn met ruim 1 miljard dollar de grootste debiteur. “Al bijna vier jaar probeer ik regeringen ervan te overtuigen hun verplichtingen op tijd na te komen”, aldus Boutros Ghali. Hij becijferde dat militaire aanwezigheid van de VN in voormalig Joegoslavië bijna 5 miljoen dollar per dag kost. “We hebben simpelweg het geld niet om de uitgaven voor deze operatie te doen.” Om deze reden moeten de troepenleverende landen momenteel de grootste financiële lasten zelf dragen.

“De Verenigde Naties is een van de belangrijkste mechanismen, maar wordt geconfronteerd met de ernstigste financiële crisis in zijn bestaan,” aldus Boutros Ghali: “Daarom doe ik vandaag een beroep op u.”