Automarkt blijkt handel gesmokkelde sigaretten

GRONINGEN, 10 OKT. De douane in Groningen heeft gisteren een einde gemaakt aan de illegale handel in sigaretten op de automarkt in Nuis. De markt bleek een dekmantel te zijn voor de handel in sigaretten die vooral uit Litouwen worden binnengesmokkeld.

Tijdens de actie 'Lee Towers' (Litouwers) namen zeventien douaniers en vier politieagenten 16.000 sigaretten in beslag. Het vermoeden bestond dat er op de markt ook in gesmokkelde drank werd gehandeld maar de douane trof dit niet aan. De politie controleerde van twee uur 's nachts tot en met negen uur 's ochtends de toegangswegen naar de markt.

De politie deelde circa dertig processen-verbaal uit voor het overtreden van douanewetgeving, het ontbreken van papieren en het rijden in onverzekerde voertuigen. Er werden geen aanhoudingen verricht. De automarkt op maandag in Nuis trekt wekelijks tientallen Litouwers. Er staan elke week zo'n tweehonderd auto's te koop. De organisatie maakt zich volgens de douane niet schuldig aan strafbare feiten.

Volgens C. Jongeling, fraudecontactpersoon bij de douane in Groningen, neemt de handel in sigaretten uit de voormalige Oostbloklanden toe. “Ze betalen daar tussen één en twee gulden voor een pakje. Hier verkopen ze een pakje voor een gulden of vier. Voor iemand uit Litouwen is dat dus heel lucratief”, aldus Jongeling. Het betreft vooral de populaire merken Marlboro, West en Camel. Het grote prijsverschil wordt veroorzaakt door de accijnzen in West-Europa.

De Duitse douane heeft het volgens Jongeling bij de Poolse grens zo druk dat het voor vooral Litouwers, Esten en Polen vrij eenvoudig is de sigaretten en drank te smokkelen. De douane had al langer het vermoeden dat op de automarkt in Nuis in meer dan in auto's wordt gehandeld. “Automarkten krijgen bovendien van ons altijd meer dan de gemiddelde aandacht.”

De douane van het district Arnhem voert ook geregeld acties uit op de automarkten in Utrecht en Barneveld. Van een toename in illegale handel in sigaretten en drank wil plaatsvervangend hoofd J. van Lanen niet spreken, maar wel dat het bij elke controle raak is. “Als je iemand uit Oost-Europa controleert is de kans groot om gesmokkelde sigaretten of wodka aan te treffen”, zegt Van Lanen. Volgens hem vindt de betaling van auto's door Oosteuropeanen vaak deels in natura plaats.