Wederopbouw van Bosnië kost zeker 3 miljard dollar

WASHINGTON, 9 OKT. De zeven belangrijkste industrielanden (G7) hebben dit weekeinde een beroep gedaan op het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) een schatting te maken van de financiële behoeften voor de wederopbouw van Bosnië. Zodra de omstandigheden in Bosnië het toelaten kan de internationale gemeenschap dan reageren, aldus de gezamenlijke verklaring van de ministers van financiën en bankpresidenten.

Een hoge functionaris van de Wereldbank gaf gisteren een eerste voorlopige schatting. Volgens vice-president Wilfrief Thalwitz is in de komende drie à 4 jaar zo'n 3 miljard dollar nodig voor zaken als huisvesting, energievoorziening, transportsystemen en voor het weer laten functioneren van fabrieken en banken. Het cijfer van de Wereldbank is veel lager dan het bedrag van 12 miljard dollar dat is genoemd door de Bosnische premier Haris Silajdzic.

Een probleem voor het op gang brengen van de hulp is dat Bosnië van het voormalige Joegoslavië een schuld van 36 miljoen dollar aan het IMF en van zo'n 400 miljoen dollar aan de Wereldbank heeft geërfd. De relatief hoge schuld aan de Wereldbank hangt samen met projecten die zijn gefinancierd in verband met de Olympische Winterspelen in 1984 in Serajewo. IMF en Wereldbank kunnen statutair pas financiële bijstand verlenen, wanneer die schulden zijn weggewerkt. Bosnië is officieel nog geen lid van beide instellingen.

Afgelopen week is op initiatief van de Nederlandse bewindvoerster bij de Wereldbank, Evelien Herfkens, al overlegd tussen potentiële donoren over de schuld aan IMF en Wereldbank. Bosnië zal bij een lidmaatschap deel gaan uitmaken van de Nederlandse kiesgroep. Mede om die reden heeft Nederland volgens minister Zalm (Financiën) een bijzondere rol te spelen bij de wederopbouw van Bosnië.

Volgens Amerikaanse functionarissen bedraagt de totale schuld van Bosnië aan internationale financiële instellingen en particuliere kredietverstrekkers zo'n 2 miljard dollar. De Franse minister van financiën, Jean Arthuis, heeft afgelopen weekeinde gesuggereerd een deel van de schulden kwijt te schelden.

Minister Gerrit Zalm zei gisteren in de marge van de IMF-vergadering in Washington dat een “breed draagvlak” moet worden gevonden om de schulden van Bosnië bij IMF en Wereldbank te betalen. Hij denkt onder meer aan de Arabische landen.