Waigel: geen onvertogen woord over Nederland

WASHINGTON, 9 OKT. Uit de mond van de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, valt geen onvertogen woord te horen over Nederland. Onlangs noemde hij in een besloten commissievergadering van de Bondsdag Italië en België als economische probleemgevallen. Zeker Italië zou volgens hem nooit in staat zijn op tijd (in 1997) aan de criteria van Maastricht te voldoen, voor toelating tot de Economische en Monetaire Unie. Of hij ook Nederland heeft genoemd wegens de staatsschuld, die met 79 procent van het bruto binnenlands produkt ver boven de gestelde norm van 60 procent ligt, is niet duidelijk.

“Ik kan natuurlijk niet uit een besloten Bondsdagcommissie klappen,” zegt Waigel tegen deze krant, in de marge van de IMF-vergadering. Hij voegt er direct aan toe “altijd slechts in positieve zin” over Nederland te spreken.

Maar hoe zit het dan met de Nederlandse schuld? Waigel: “Dat moet u uw eigen minister vragen. Maar u kent natuurlijk de cijfers.”

Zalm zelf zegt het oordeel over de Nederlandse cijfers tezijnertijd graag aan de partners in de Europese Unie over te laten. Afgesproken is immers dat het al voldoende is wanneer de staatsschuld een voldoende dalende tendens vertoont. Enig vertrouwen lijkt hij er wel in te hebben. “Ierland had een staatschuld van boven de 100 procent. Daar gaat de laatste jaren steeds 5 à 6 procent vanaf. De andere lidstaten hebben dat reeds als voldoende beoordeeld.” Zalm wil de Nederlandse staatsschuld in 1997 behoorlijk laten dalen.