Staking om CAO treft scholen in hele land

EDE, 9 OKT. Omstreeks vijfhonderd werknemers op vijf scholen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn vanochtend niet aan het werk gegaan uit protest tegen het uitblijven van een collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroeps- en volwassenenonderwijs. De vakbonden, verenigd in de centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF, organiseren deze week een estafettestaking door het hele land. De huidige cao geldt voor 50.000 mensen en loopt op 1 januari af.

De bonden verzetten zich tegen een hogere werkdruk, een grotere inzet van uitzendkrachten en beperking van het aantal vakantiedagen. Ook vragen ze salarisbehoud voor werknemers die na een fusie terechtkomen in een functie met een lager salaris. Vooral dit laatste punt achten zij van groot belang omdat vóór 1 augustus 1998 alle ongeveer 800 MBO-scholen en scholen voor volwassenenonderwijs, vormingswerk en leerlingwezen moeten fuseren tot ruim veertig regionale opleidingscentra. Verwacht wordt dat hierbij veel werknemers terecht komen in lager betaalde functies.

Rond het middaguur staakten ongeveer vijfhonderd werknemers op het Stratingh College en de streekschool in Groningen, het Koning Willem I College in Den Bosch, het Technisch College in Ede en het Crabeth College in Gouda. Morgen volgt het personeel op acht andere scholen en woensdag, donderdag en vrijdag wordt op respectievelijk zes, vijf en vier scholen het werk neergelegd. Volgens een woordvoerder van de vakbonden was de stakingsbereidheid vanochtend “groot”. Hij verwacht dat nog meer stakers zich in de loop van de middag en ook avond zullen inschrijven omdat op de scholen ook 's avonds wordt lesgegeven.

Al bijna acht maanden wordt onderhandeld over de arbeidsovereenkomst, tot nu toe zonder resultaat. In juni werden de onderhandelingen afgebroken. Vorige week is het overleg tussen werkgevers en werknemers hervat.

Pagina 3: MBO-docenten: 'Wij staken voor een gezonde cao'

In het overleg van vorige week hebben de werkgevers enige toezeggingen gedaan, onder meer over het handhaven van de huidige vakantieregeling, gemiddeld 60 dagen per jaar, en extra verlofdagen voor oudere werknemers. Woensdag praten de organisaties verder. Om de druk op de werkgevers op te voeren hebben de vakbonden de acties toch doorgezet.

Op het Crabeth College in Gouda gingen vanochtend twee op de drie personeelsleden niet aan het werk. De school telt 250 werknemers en 3.500 cursisten die soms slechts één dag in de week schoolgaan. Directeur K. Jörissen wilde de cursisten vanochtend een alternatief programma voorschotelen met onder meer video's, maar kreeg daartoe de kans niet omdat het stakingscomité de poorten had dichtgeketend en de cursisten maande naar huis terug te keren. “Het leek wel een bedrijfsbezetting”, aldus Jörissen, die het een “nare zaak” zegt te vinden dat leerlingen de dupe worden van “zaken waar zij niets mee te maken hebben”.

In Ede schreven ongeveer 150 werknemers zich vanochtend in voor de staking. Op de ramen van het schoolgebouw waren pamfletten geplakt: “Wij gaan staken voor een gezonde cao”. J. van de Glint, docent werktuigbouwkunde en wiskunde, staakt voor het eerst in de zeventien jaar dat hij voor de klas staat. Er is al te veel op het onderwijs bezuinigd, vindt hij. “De werkgevers willen ons nog meer uren laten werken met grotere klassen en een bevroren salaris. Dat is gewoon ongezond. Onderwijzend personeel heeft nu al een lage levensverwachting.”

Zijn collega J. Beyer, leraar werktuigbouwkunde, vindt dat de werkgevers moeten weigeren de bezuinigingen door te voeren. “Ze moeten de minister meer geld vragen. Ze zijn nu roomser dan de paus. Ik heb echt veel voor mijn vak over. Vroeger ging ik in mijn vrije tijd bedrijven af om oud ijzer te verzamelen voor praktijklessen. Maar nu zijn ze echt te ver gegaan.”

Binnen zijn tien werkwillende docenten en directeur J. Ouwehand aan het werk. G. de Vries, leraar Engels, corrigeert in zijn lokaal proefwerken. Hij staakt niet. “Niemand weet waar het over gaat. Er is totaal geen maatschappelijk draagvlak. De bonden hadden eerst het publiek moeten voorlichten. Staken kan altijd nog.”

Directeur Ouwehand is “niet echt gelukkig” met de staking. Volgens hem is het te vroeg om te staken. “Het overleg tussen werkgevers en werknemers is nog niet afgebroken. Maar natuurlijk hebben de docenten het democratisch recht om te staken.” Vrijdag heeft Ouwehand alle 1.200 leerlingen een brief gestuurd om te vertellen dat de lessen vandaag niet doorgaan. Reacties daarop heeft hij niet gehad. “De meeste leerlingen vinden het wel leuk natuurlijk, een dagje vrij.”

Secretaris en woordvoerder van de werkgeversdelegatie F. van Beugen is “uitermate verbaasd” over de stakingen. Woensdag nog betitelden de onderhandelaars van de vakbonden het bod van de werkgevers als “een reële basis om de onderhandelingen voort te zetten en op korte termijn tot resultaat te komen”.

De werkgevers hebben overwogen naar de rechter te stappen om de stakingen te voorkomen, maar daar werd op het laatste moment vanaf gezien. Van Beugen: “Onze advocaat zei dat de zaak pleitbaar was, maar we hebben het om psychologische redenen toch niet doorgezet. Door tussenkomst van de rechter raken relaties doorgaans langdurig bekoeld met alle consequenties van dien. Dat leek ons met het oog op de komende fusiegolf niet verstandig.”