Sint Maarten maakt wrakken tot attractie

WILLEMSTAD, 9 OKT. Bergers zijn op het eiland Sint Maarten begonnen met het opruimen van pleziervaartuigen die begin vorige maand zijn gezonken toen de orkaan Luís over het eiland raasde. De scheepswrakken worden afgezonken in een grote baai, zodat een nieuwe duikattractie ontstaat.

Tijdens het natuurgeweld bij de Bovenwindse eilanden zijn ongeveer negentig vaartuigen in de Simpson-baai gezonken. Van de 1.200 schepen die in de baai lagen afgemeerd, zijn er honderd onbeschadigd. De rest werd op de oever gesmeten.

Veel pleziervaartuigen, vooral van buitenlandse eigenaren, blijken niet te zijn verzekerd. Een Amerikaanse ondernemer die de premies voor veel boten heeft geïncasseerd, heeft die niet afgedragen aan de verzekeringsmaatschappijen. Vlak voor de orkaan het eiland bereikte ontvluchtte de Amerikaan het eiland. Inmiddels is een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De Alkmaarse oud-burgemeester C. Roozemond is door Nederlandse regering aangewezen als voorzitter van de commissie Wederopbouw Sint Maarten. De commissie, waarvan de andere leden de komende dagen worden benoemd, zal op korte termijn een bezoek brengen aan het Antilliaanse eiland. De bedoeling is dat de commissie zo snel mogelijk rapporteert aan het kabinet over de verdeling van financiële hulp.

De commissie moet ook een inventaris maken van de buitenlandse fondsen die kunnen worden aangeboord. De regering wil dat er vaart wordt gemaakt met de wederopbouw van het Bovenwindse eiland. Wanneer het herstel te lang duurt is de kans groot dat de cruise-maatschappeijen het eiland uit hun vaarschema schrappen.

De gezaghebber van Sint Maarten, D. Richardson, heeft dit weekeinde gezegd dat de hulp aan Sint Maarten ook zal worden gebruikt om de leefomstandigheden voor de duizenden illegalen op het eiland te verbeteren. “Onze eigen mensen hebben de illegalen de afgelopen jaren uitgebuit, ofschoon zij sterk hebben bijgedragen aan de economie op het eiland”, aldus Richardson.