Rede Chinese leider: behoud socialisme

PEKING, 9 OKT. De Chinese pers heeft vandaag een rede gepubliceerd van president Jiang Zemin waarin deze zich opwerpt als 'leraar' van het volk. Hij zegt hierin ondermeer: “Elke maatregel die de dominante positie van de staatssector zal aantasten of ondermijnen zal het einde van het socialisme betekenen.”

Thema van het politiek-filosofische manifest is 'Het correct hanteren van de twaalf grote verbanden'. De tekst roept herinneringen op aan een historische toespraak 'Over de tien grote verbanden', die wijlen voorzitter Mao Zedong in 1956 hield. Jiang, die tevens partijleider en opperbevelhebber is, hield zijn rede al op 28 september, aan het slot van een plenum van het centrale partijcomité, maar de tekst van anderhalve krantepagina kleindruk werd pas vandaag gepubliceerd.

Jiang bestempelt de verhouding tussen hervorming, ontwikkeling en stabiliteit als het belangrijkste verband. “Drastische veranderingen voltrekken zich in het denken van de mensen en in de relaties tussen de verschillende belangengroepen en verschillende contradicties zullen daarbij naar voren komen. Daarom is handhaving van stabiliteit van groot en onmiddellijk belang.”

Het tweede verband is dat tussen tempo en efficiëntie en hierover zegt Jiang dat hoge groei met verwaarlozing van economische kwaliteit en lage efficiëntie een probleem is dat met ernst moet worden opgelost. De derde problematische relatie is die tussen bevolking, natuurlijke hulpbronnen en milieu. China heeft nu 1,2 miljard inwoners en zal er de komende 15 jaar 200 miljoen bijkrijgen. De verhouding tussen de drie factoren is al ongunstig en de vraag naar meer hulpbronnen en milieu-bescherming zal steeds groter worden. Jiang waarschuwt tegen de onevenwichtigheid tussen de industriële sectoren, de gebrekkige dienstensector en de 'zeepbel-economie' in de onroerend goed-sector. Jiang verzekert dat de staatssector dominant zal blijven in de economie.

Jiang zegt verder dat de decentralisering van economische macht van Peking naar de regio's te ver is gegaan. “Wij zullen het bestaan van locale en departementale belangen die het nationale belang bedreigen niet toestaan”, aldus Jiang.

De beleidsaccenten van de toespraak wijken duidelijk af van het decentraliserende, laissez-faire hoge groei-beleid van Deng Xiaoping, maar Jiang zegt dat het hanteren van de grote verbanden moet geschieden in het kader van “Deng Xiaopings theorie van socialisme met Chinese karakters”.

    • Willem van Kemenade