Korting particulier op aandeel KPN: ƒ 2,50

AMSTERDAM, 9 OKT. Particulieren krijgen bij inschrijving op de tweede tranche aandelen Koninklijke PTT Nederland (KPN) opnieuw een korting van een rijksdaalder op de eerste honderd aan hen toegewezen aandelen. Dat hebben de staat en ABN Amro vanochtend bekendgemaakt bij het begin van de inschrijvingstermijn.

Die periode loopt tot en met vrijdag 20 oktober. De staat behoudt zich het recht voor dit tijdschema te versnellen. De toegewezen stukken komen op maandag 23 oktober voor het eerst in de notering, zowel in Amsterdam als in New York.

Ook bij de introductie van de eerste tranche, in juni 1994, kregen particulieren een korting van 2,50 gulden. Die korting gold voor de eerste 75 toegewezen stukken.

Bij de inschrijving wordt een open-prijssysteem toegepast: particulieren geven zelf aan op hoeveel aandelen zij willen intekenen, zonder dat de exacte prijs bekend is. De prijs en het aantal toegewezen stukken worden na sluiting van de inschrijvingstermijn vastgesteld. In juni 1994 bedroeg de uitgiftekoers 49,75 gulden. Vrijdag bij het slot van de handel noteerde KPN 55,70 gulden.

De staat rekent er dit keer op ten minste 100 miljoen aandelen te zullen herplaatsen, waardoor hij minderheidsaandeelhouder wordt. De eerste tranche omvatte 138 miljoen aandelen. Daarvan ging ruim 30 procent naar particulieren.

Evenals bij de introductie van de eerste tranche bestaat er geen zekerheid dat inschrijving voor honderd of meer aandelen ook zal leiden tot toewijzing van ten minste honderd aandelen. Vorig jaar kregen particulieren die 75 of minder aandelen hadden besteld alles toegewezen. Wie er meer dan vijfduizend had besteld kreeg de helft toegewezen. (ANP)