Hoge Raad in arrest: clubs aansprakelijk voor sportletsel

EMMEN, 9 OKT. Een 25-jarige ex-turnster uit Emmen, die in 1986 invalide werd na een val uit de ringen, krijgt een schadevergoeding van verzekeraar Nationale Nederlanden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. In 1989 stelde de rechtbank in Assen de ouders van de gymnaste in het ongelijk, toen ze de sportclub aansprakelijk stelden voor het ongeluk.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat sportverenigingen en hun instructeurs aansprakelijk zijn voor het letsel dat beoefenaars oplopen door fouten of nalatigheden bij de lessen. Mr. H. Hoge van het Emmense bureau Pals Letselschade, dat al tien jaar jaar procedeert voor de gedupeerde familie, stelt dat de uitspraak van de Hoge Raad ertoe kan leiden dat Nationale Nederlanden, waarbij veel sporters en verenigingen zijn verzekerd, tientallen miljoenen guldens moet uitkeren aan andere sporters die letsel hebben opgelopen.

De Drentse turnster liep in 1986 zwaar hersenletsel op toen zij na een 'disloque', een gevaarlijke oefening in de ringen, met haar hoofd naast de mat terechtkwam. Pas na dure alternatieve therapieën in Engeland ontwaakte zij uit haar coma. Sindsdien zit ze in een rolstoel. De ouders stelden de gymnastiekvereniging onmiddellijk aansprakelijk. Degene die les gaf, had niet de vereiste diploma's. Toen het ongeluk gebeurde, gaf zij aan vier groepen tegelijk onderricht, terwijl de regels bepalen dat de instructeur bij een disloque naast de oefenende turnster moet staan.

Nationale Nederlanden heeft steeds geweigerd een schikking te treffen, omdat het een ervaren turnster betrof die zelf op de hoogte had moeten zijn van de risico's. Het meisje was destijds een erkend talent bij het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiekverbond (KNCGV). Woordvoerder G. Veen van het KNCGV zei vanmorgen dat alle bij de bond aangesloten leden zijn verzekerd: “Er is een aanvullende WA-verzekering en een ongevallenverzekering, tot een bedrag van maximaal vijf miljoen gulden.” De grootste Nederlandse turnbond, het KNGV, heeft de disloque in 1989 uit het programma geschrapt, bij de KNCGV bestaat het onderdeel nog, “maar in een aangepaste minder gevaarlijke vorm”, aldus W. Havenaar van de turnorganisatie. “Sindsdien zijn er bij mijn weten geen ernstige ongelukken mee gebeurd.”

Bij Nationale Nederlanden wilde men vanochtend niet nog niet reageren op de uitspraak van de Hoge Raad. Ook wilde de verzekeraar niet zeggen hoe hoog de schadevergoeding is. In theorie kan het concern tegen de uitspraak in beroep gaan bij het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg en het Hof van de Europese Unie in Luxemburg. Algemeen directeur B. Verkerk van de nationale sportkoepel NOC*NSF zei vanochtend “niet in paniek” te zijn door het arrest. “De Hoge Raad heeft een mondelinge uitspraak gedaan. Aan het einde van deze week krijgen we die op schrift, dan pas kunnen we zeggen wat precies de consequenties zijn.”

Verkerk zegt dat de uitspraak “niet zomaar mag worden doorgetrokken naar bijvoorbeeld het voetbalveld”. “Brengt een voetballer of een andere sporter een collega letsel toe, dan is dat principieel een heel ander verhaal. Het is dus niet zo dat iedere door een ander geblesseerde sporter door dit arrest een schadevergoeding kan eisen. Het gaat om de verantwoordelijkheid van de begeleiders, hun eventueel verwijtbaar handelen en dat van de sportvereniging.”