Foto

Foto: Pompoenenconcours in de Verenigde Staten. In de weken voor Halloween (31 oktober), de avond voor de katholieke feestdag Allerzielen, zetten Amerikanen uitgeholde, van binnenuit verlichte pumpkins met een daarin uitgesneden boos gezichtje in kozijnen, portieken en veranda's. Boeren en particulieren wedijveren dan traditioneel in het kweken van de grootste pompoen. (Foto Reuter)