Foto

Foto: UTRECHT - De Utrechtse welstands- en monumentencommissie verzet zich tegen sloop van een schoorsteenpijp van het energiebedrijf UNA. De 150 meter hoge pijp, die in 1965 is gebouwd, is samen met de andere pijp zo gezichtsbepalend dat behoud noodzakelijk is. “Het is een object van industriële archeologie”, zegt J. Penders, adjunct-secretaris van de commissie. “Het is een 'landmark' langs het spoor en de snelweg, op een markante plaats tussen Utrecht en het toekomstige stadsgebied Leidsche Rijn.” UNA wil de schoorsteen afbreken, omdat deze overbodig is en in slechte staat verkeert. Enkele jaren geleden zijn al stukken beton naar beneden gevallen. De andere schoorsteen is van later datum en blijft nog tot 2005 in gebruik. Volgens een conservatieve schatting zou renovatie van de pijp een kwart miljoen gulden vergen en daar voelt de UNA-directie niets voor. “We zijn niet gewend geld in het Amsterdam-Rijnkanaal te gooien”, zegt directiesecretaris Witvliet. “We werken immers met geld van de gemeenschap.” Witvliet memoreert de reactie van de gemeente bij de bouw van de pijp. Burgemeester De Ranitz was ontdaan toen hij vernam dat in Utrecht een toren groter dan de Dom gebouwd zou worden. Na de UNA-pijpen is dat nooit meer gebeurd. (Foto NRC Handelsblad/Freddy Rikken)