Duivesteijn te huur

Adri Duivesteijn is te huur. Althans: onder dat kopje was zaterdag een advertentie van dit Tweede-Kamerlid voor de PvdA in de drie dagbladen, Het Parool, Trouw en de Volkskrant, te lezen. Nadere bestudering van de mini-advertentie leert dat het niet gaat om een nieuwe vorm van corruptie onder politici. Het blijkt om een publieke discussie te gaan die voorlopig van de opiniepagina's is verhuisd naar advertentierubrieken.

De Nationale Woningraad en het NCIV, de twee overkoepelende organisaties van de woningbouwcorporaties, plaatsten afgelopen donderdag een paginagrote advertentie.

In deze 'open brief' reageerden ze op een artikel van Duivesteijn in de Volkskrant, waarin hij een felle aanval op hen had gedaan. Duivesteijn repte van een ongezonde machtsconcentratie “waar Joop van den Ende en John de Mol slechts van durven dromen”. Corporaties gebruiken hun financiële reserves te weinig voor het algemene volkshuisvestingsbelang, meende hij.

De Nationale Woningraad en het NCIV spraken vervolgens hun kas aan om per advertentie te reageren. Uitvoerig zetten ze daarin hun beleid uiteen.

Zaterdag repliceerde Duivesteijn, zij het in een heel wat bescheidener formaat: een mini-advertentie. “Helaas ontbreken mij de financiële reserves om uw brief op gelijke wijze te beantwoorden”, liet hij de directies van de woningbouwkoepels weten. “Maar ik verzeker u dat ik in het volkshuisvestingsdebat in de Tweede Kamer op 11 oktober op uitgebreide wijze zal ingaan waarom aan de kern van mijn kritiek voorbij is gegaan.”

De kranten kijken daar reikhalzend naar uit. De redacties èn de advertentie-afdelingen.

    • John Kroon