Artsen in opleiding eisen vrijstelling stage

GRONINGEN, 9 OKT. Een groep van 21 huisartsen-in-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen weigert een stage van acht maanden in een ziekenhuis te lopen. De toekomstige huisartsen zeggen dat ze tijdens de stage niets leren. “We worden alleen voor de produktie gebruikt”, aldus huisarts-in-opleiding N. Westerhof.

Om vrijstelling te krijgen spannen de huisartsen-in-opleiding (haio) een kort geding aan, dat op 2 november dient. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de zeven andere huisartsopleidingen, waar hetzelfde probleem speelt.

Het conflict is een gevolg van het besluit, onder invloed van Europese regelgeving, per 1 september 1994 de huisartsopleiding uit te breiden van twee naar drie jaar. Er is een jaar tussengevoegd, waarin de haio's acht maanden in een ziekenhuis stage lopen en de rest van het jaar bij instellingen als Riagg en GGD. De ziekenhuizen finacieren het extra jaar gedeeltelijk door het salaris van de haio's te betalen.

De haio's hebben echter tijdens de wachttijd voor de opleiding al enkele jaren in ziekenhuizen gewerkt als assistent geneeskunde niet-in-opleiding (agnio). Een haio doet volgens hen hetzelfde als een agnio en zij leren dus niets wat voor een huisarts relevant is.

Het hoofd van de Groningse huisartsopleiding, dr. J. Schuling, erkent dat de haio's al veel ervaring in ziekenhuizen hebben opgedaan. “Maar ik ben van mening dat vrijstellingsregeling niet van toepassing is. Wij vinden het belangrijk dat de werkervaring in huisarts-geneeskundig perspectief wordt geplaatst.”

Volgens de huisartsen-in-opleiding weigert de Groningse universiteit de vrijstelling, omdat er tussen de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG) en de ziekenhuizen contracten zijn gesloten. Schuling geeft toe dat dit een rol speelt. “Zij betalen hun salaris. De haio's moeten de agnio's vervangen. Behalve een leerplek is het ook een produktieplek”, zegt Schuling. Dat de haio's de helft verdienen van wat een agnio krijgt, heeft volgens Schuling de rancune in de hand gewerkt. Hij hoopt dat het kort geding duidelijkheid over de vrijstelling verschaft.