Zojuist verschenen

MARIJKE M. NAUTA en ELSE C. VELLINGA: Atlas van Nederlandse paddestoelen

352 blz., geïll., A.A. Balkema, ƒ 85.-

Paddestoelen zijn belangrijke opruimers in de natuur, ze zetten dood organisch materiaal om in stoffen die weer door andere planten kunnen worden gebruikt. In de atlas, waar 375 van de 3.500 in Nederland waargenomen soorten zijn opgenomen, blijkt een grote achteruitgang door verzuring, verdroging en vermesting. De gedegen alfabetische atlas toont met kaartjes de verspreiding van de soorten en geeft informatie over de algemeenheid, het tijdstip van verschijning en voorkeur voor standplaatsen.